Geschiedenis acties NS

ROTTERDAM, 6 APRIL. De Nederlandse Spoorwegen zijn in het recente verleden regelmatig het doelwit geweest van (stakings)acties. Een selectie uit de afgelopen twaalf jaar.

1979 Een CAO-conflict leidde bijna tot een staking. De rechter legde de bonden een stakingsverbod op omdat zij de onderhandelingen volgens hem vroegtijdig hadden afgesproken.

1980 Spoorwegpersoneel staakt een dag tegen een loonmaatregel van het kabinet.

1983 Stiptheidsacties van NS-personeel tegen een korting op hun salarissen. De NS-directie spant een kort geding aan, de rechter oordeelt de actie rechtmatig.

1986 Een conflict over werk- en rusttijden leidt tot stakingsacties, onder leiding van de Vervoersbond FNV. De NS-directie wint een kort geding. Volgens de rechter zit de bond om procedurele redenen verkeerd.

1990 Een CAO-conflict leidt tot een eendaagse staking, uitgeroepen door de categorale vakbond FSV, die meer loon eist. De andere bonden doen niet mee, omdat ze instemmen met het NS-bod.

1991 Een conflict over extra maatregelen om agressie tegen NS-personeel tegen te gaan leidt tot wekenlange onrust. Aanleiding vormde het neersteken van een conducteur op 8 mei in Harlingen.

1991 In het najaar roept de Vervoersbond FNV op tot werkonderbreking uit protest tegen kabinetsvoorstellen over Ziektewet en WAO. Aan de oproep wordt nauwelijks gehoor gegeven.