Finse regering besluit tot drastische bezuinigingen

HELSINKI, 6 APRIL. De regering van Finland heeft gisteren besloten tot drastische bezuinigingen om het vertrouwen in de door een zware recessie getroffen economie te herstellen.

De crisismaatregelen volgen op het aftreden afgelopen donderdag van president Rolf Kullberg van de Finse centrale bank. De 52-jarige Sirkka Hamalainen, de eerste vrouw in het bestuur van de bank, is gisteren met onmiddellijke ingang benoemd tot zijn opvolger.

Kullberg is opgestapt omdat hij vond dat de regering te weinig doet om de crisis te boven te komen. Hij had in november ook al zijn ontslag aangeboden uit onvrede met het besluit van de regering om de Finse mark met 12,3 procent te devalueren. President Mauno Koivisto weigerde dat echter.

Het vertrek van Kullberg veroorzaakte vrijdag een forse kapitaalvlucht, grillige schommelingen van de marktrente en speculaties over een nieuwe devaluatie. Premier Esko Aho heeft echter verklaard dat de waarde van de mark niet wordt verminderd.

De centrum-rechtse regering maakte gisteren bekend op korte termijn dertien miljard mark (5,3 miljard gulden) op de uitgaven te willen bezuinigen. Dat gaat onder meer ten koste van de kinderbijslag, het vakantiegeld en de prijssubsidies voor landbouwprodukten. “Dit is waar de financiële markten op hebben gewacht”, aldus premier Aho.

Finland is in een diepe recessie geraakt, onder meer door een sterke vermindering van de afzet op belangrijke exportmarkten, in het bijzonder de voormalige Sovjet-Unie. Het bruto binnenlands produkt zakte vorig jaar met 6,2 procent en de staatsschuld liep in 1991 op van 54 miljard mark tot 92 miljard mark (38 miljard gulden). Dertien procent van de beroepsbevolking is werkloos. (Reuter)