D66 en PvdA willen sluiting van Dodewaard

ROTTERDAM, 6 APRIL. De energie-experts van de PvdA en D66 in de Tweede Kamer, Feenstra en Tommel, vinden dat de kerncentrale Dodewaard moet worden gesloten. Dat hebben zij gisteren voor de Ikon-radio gezegd, in een reactie op een ambtsbericht van een adviseur van het ministerie van VROM aan de Raad van State, waarin staat dat de vergunningen voor Dodewaard ten onrechte zijn afgegeven.

Morgen behandelt de Raad van State beroepen van de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie tegen de vergunning voor Dodewaard. Het gaat om een "opschoningsvergunning' die in 1988 is verleend. De adviseur Beroepen van VROM, mr. G.J. Menken, vindt dat die vergunning destijds ten onrechte is afgegeven omdat er geen algemene inspraakronde is gehouden. Buitenstaanders hebben daardoor onvoldoende gelegenheid gehad om te oordelen over de veiligheid van de kerncentrale. Ook meent mr. Menken dat het Veiligheidsrapport over Dodewaard onvolledig was. Dit hoeft volgens hem overigens niet te betekenen dat de centrale moet worden gesloten. In afwachting van een nieuwe procedure zou Dodewaard een tijdelijke gedoogvergunning kunnen worden verleend.

Menken heeft een onafhankelijke positie, zegt het ministerie van VROM, dat in dit stadium geen commentaar wil geven, maar het oordeel van de Raad van State afwacht. Ook het eerstverantwoordelijke ministerie, Economische Zaken, onthoudt zich van commentaar. Volgens de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP) in Arnhem is de vergunning in 1988 geheel volgens de regels afgegeven en zou sluiting van de centrale zeer ongewenst zijn.

De SEP heeft net in het nieuwe Elektriciteitsplan vastgelegd dat de buitengebruikstelling van Dodewaard tot 2004 wordt uitgesteld. Dodewaard is een proefcentrale met een klein vermogen (55 megawatt). De SEP heeft dit vermogen nodig als bijdrage om een tekort een elektriciteit in de tweede helft van de jaren '90 te voorkomen. Bovendien speelt Dodewaard een belangrijke rol in de samenwerking met Amerikaanse ondernemingen en instanties die een nieuwe generatie kerncentrales met "passief veilige' technieken ontwerpen. Dodewaard kent die techniek al, onder andere door een natuurlijk circulatiesysteem voor het koelwater.