Akkoord bij Droste/Venz compensatie prijsstijging werknemers

UTRECHT, 6 APRIL. De Voedingsbond FNV heeft met de directies van Droste/Venz en Pally Holland overeenstemming bereikt over een aanvullende regeling op de bestaande CAO voor de suikerverwerkende industrie. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. Het belangrijkste element daarin wordt gevormd door de volledige automatische prijscompensatie, tot dusver het struikelblok in het CAO-overleg voor de deze bedrijfstak. Werknemers bij 31 bedrijven hebben daar de afgelopen twee weken gestaakt.

De aanvullende regeling geeft volgens woordvoerster Hagelstein van de Voedingsbond FNV de richting aan voor de nieuwe CAO voor de gehele suikerverwerkende industrie. De onderhandelingen daarvoor gaan deze week verder. De Voedingsbond voorziet dat de afspraak met de drie CSM-bedrijven maatgevend zal zijn voor het resultaat van het komende CAO-overleg.

Opvallend aan de bedrijfsregeling is dat de automatische prijscompensatie is gegarandeerd voor een termijn van 22 maanden, terwijl de overige elementen een jaar lang van kracht zijn. Ongeacht de uitkomst van de nieuwe CAO-ronde krijgen werknemers bij de drie CSM-bedrijven in ieder geval 22 maanden prijscompensatie.

Volgens de Voedingsbond bestaat de bedrijfsregeling voorts uit een salarisvermeerdering van 1,25 procent, plus een verhoging van de laagste loonschalen (1 en 2). Verder zijn afspraken gemaakt over een Vut-regeling. De huidige aanvulling op de premies voor ziektekosten en wao zullen worden gehandhaafd en “gerepareerd” zodra dat nodig zou zijn.

Alle werknemers kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten krijgen. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden voor deeltijdwerkers en is ontslagbescherming voor vakbondsleden overeengekomen. Tenslotte zal 1 procent van de loonsom worden gestort in een fonds voor kinderopvang.