Agenda

Niet zomaar een vergaderweek in de Tweede Kamer, maar de laatste week in de oude zaal.

Donderdagavond zal Kamervoorzitter Deetman de laatste woorden spreken in de zaal die zoveel geschiedenis met zich meedraagt. Daarna gaan de Kamerleden twee weken met Paasreces om op 28 april samen met vijfduizend andere Nederlanders de opening van de nieuwe zaal bij te wonen. De laatste dagen in de oude zaal zijn de "beraadslagingen' onder andere gewijd aan de voorgestelde kortingen op de huursubsidie (morgen), brandstofheffingen (morgen wen woensdag) en het voorstel het minimumloon ook van toepassing te verklaren op werknemers die minder dan eenderde van een normale werkweek werken (donderdag).

    • Cees Banning