Acties gaan door tot akkoord; Treinverkeer door staking lamgelegd

ROTTERDAM, 6 APRIL. Het treinverkeer in Nederland is vanmorgen door de spoorwegstaking vrijwel helemaal lamgelegd. Het NS-personeel gaf massaal gehoor aan de oproep van de vakbonden het werk voor twee dagen neer te leggen.

Aan het begin van de middag maakten bonden noch NS-directie aanstalten het vastgelopen CAO-overleg te hervatten. Mocht daar in de loop van vandaag verandering in komen, dan willen de bonden de tweedaagse staking toch doorzetten. “We zijn pas van plan de tweedaagse staking op te schorten als er een akkoord is. Eerder niet”, aldus de Vervoersbond FNV. Werkonderbrekingen na morgen zijn niet uitgesloten.

Aan het begin van de middag stelden de NS een afkoelingsperiode van een half jaar voor, maar dat wezen de bonden af. Zij willen niet met de NS onderhandelen als de omstreden voorstellen over flexibeler werken niet worden ingetrokken. Wel zijn ze bereid aan een onderzoek naar de eventuele noodzaak van flexibeler werktijden mee te werken.

De bonden noemden de staking vanmorgen “een groot succes”. De staking berokkent de NS een schadepost van 2 à 3 miljoen gulden per dag, nog afgezien van de "indirecte schade', aldus de NS-woordvoerder.

Op de autowegen was het extra druk. De Algemene Verkeersdienst in Driebergen noteerde in de ochtendspits een file-record: op 30 plaatsen stond in totaal meer dan 290 kilometer file. Autoverhuurbedrijven in de drie grote steden meldden vanmorgen een verdubbeling van het normale aantal klanten op maandagochtend. Taxicentrales en streekvervoer zeiden niet veel extra klandizie door de staking te hebben gekregen, maar wel veel extra vertraging.

De vakbonden hebben tot de staking opgeroepen uit onvrede met de voorstellen van de NS-directie over flexibeler werken bij de dienst Infrabeheer en over het loonbod van 3,9 procent en twee eenmalige uitkeringen van samen ongeveer 1 procent. De bonden eisen 4,5 procent.

De vereniging van reizigers in het openbaar vervoer (Rover) verloor gisteren het tegen de bonden en de Spoorwegen aangespannen kort geding. De president van de Utrechtse rechtbank, mr. L. Schuman, oordeelde de staking “niet onrechtmatig”. Het vastlopen van de onderhandelingen was volgens hem “een direct gevolg van de fundamentele verschillen van inzicht in het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid bij de NS”. In reactie op deze uitspraak constateerde minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) dat bij beide partijen van “enige halsstarrigheid” sprake is.