Tweejarige CAO voor Philips

Het akkoord voor de 40.000 werknemers bij Philips heeft een looptijd van twee jaar.

Het voorziet in loonsverhogingen in juli 1992 (2,5 procent), april 1993 (2 pct), oktober 1993 (1,5 pct) en januari 1994 (1 pct), alsmede een eenmalige uitkering van 3 procent deze maand. Bovendien worden drie periodieke uitkeringen (samen 16 procent) die Philips volgend jaar wilde doen omgezet in een vakantietoeslag van 8 procent (mei 1993) en een einde jaarsuitkering van 8,33 procent (december 1993).

Half maart werd bij Philips een onderhandelingsresultaat bereikt over een éénjarige CAO. Leden van de Industriebond FNV wezen het in meerderheid af. Onder de leden van de Industrie- en voedingsbond CNV was een kleine meerderheid wel vóór, maar deze bond achtte het draagvlak toch “te smal”. Beide bonden drongen daarom deze week aan op heropening van het overleg. Het nieuwe akkoord omvat voor dit jaar dezelfde loonafspraken. De afspraken voor 1993 en de herschikking van de uitkeringen bestempelen de bonden als “aantrekkelijk”.