Toekomst burgemeester van Goes blijft onzeker

MIDDELBURG, 4 APRIL. Burgemeester Seinstra van het Zeeuwse Goes zit thuis. Verbitterd. Hij wil zo snel mogelijk weer aan de slag, maar op het Stadskantoor zit niemand op hem te wachten. Ruim drie weken geleden werd de burgermeester onverwachts op non-actief gesteld.

Zijn vier wethouders (twee van het CDA, en twee van de PvdA) weigerden met hem verder te werken. Inmiddels heeft vrijwel de hele gemeenteraad zich achter de wethouders geschaard. Het is volgens de raad "zo goed als onmogelijk' dat Seinstra terugkeert op zijn post.

De bal ligt nu bij de Zeeuwse commissaris van de koningin Boertien. Hij moet het ministerie van binnenlandse zaken adviseren over de bestuurscrisis in Goes. Naar verwachting beginnen deze gesprekken volgende week. Er zijn echter geen zwaarwegende redenen om de burgemeester naar huis te sturen en de commissaris van de koningin zegt dan ook vurig te hopen dat de ruziënde bestuurders zich verzoenen. Binnenlandse Zaken houdt zich eveneens op de vlakte.

Vrijwel niemand wist van de gespannen situatie tussen Seinstra en zijn wethouders. Seinstra, die in 1989 in Goes aantrad, stond weliswaar bekend als zakelijk, een tikkeltje autoritair en soms wat bits, maar kardinale blunders heeft hij, voor zover bekend, niet gemaakt.

De wethouders hielden tot nu toe de kiezen stijf op elkaar over de aard van het conflict. Ze wilden niet meer kwijt dan dat er met Seinstra "gewoon niet te werken viel': de burgemeester opereerde "solistisch', stond qua gedachtengoed "mijlen ver verwijderd' van de rest, en kon niet met zijn naaste collega's communiceren. Wél deden de wethouders een boekje open over Seinstra's "luxueuze declaratiegedrag'. Ook al kunnen ze de cijfers niet helemaal hard maken, hij zou de afgelopen jaren vier à vijfduizend gulden te veel bij de gemeente in rekening hebben gebracht.

De wethouders gaan door met hun strijd. Ze laten geen mogelijkheid onbenut om te verklaren dat lijmpogingen gedoemd zijn te mislukken.

Het vertrek van Seinstra kan de Goese gemeenschap enkele miljoenen kosten. Ook al is Seinstra rijksambtenaar, het ministerie kan de gemeente (32.000 inwoners) verplichten het wachtgeld van de burgemeester voor haar rekening te nemen. En dat zou de weinig florissante begroting van Goes nog verder belasten. De wethouders vinden het niet opportuun om daar nu al over te praten, maar de bevolking van Goes speculeert volop. Bij gebrek aan beter: het stilzwijgen duurt immers nog steeds voort.