Saneren van schuld wordt eenvoudiger

DEN HAAG, 4 APRIL. Het kabinet zal de Faillissementswet anvullen met een regeling voor sanering van schulden van natuurlijke personen.

Wie door schulden in financiële problemen komt, kan een beroep doen op de regeling. De rechter kan een beroep op de saneringsregeling afwijzen als aannemelijk is dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest bij het ontstaan van zijn schulden. De regeling kan ook van toepassing worden verklaard op particulieren die schulden hebben gemaakt bij de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf. De schuldenaar mag een minimum-bedrag houden om noodzakelijke betalingen te doen. De overige bezittingen en inkomsten van de schuldenaar worden verkocht.