Rol jhr. van Lennep bij financiering van mondiaal milieubeleid

NEW YORK, 4 APRIL. De Nederlandse minister van staat jhr. mr. E. van Lennep is door de secretaris-generaal van de UNCED-conferentie, de Canadees Maurice Strong, uitgenodigd voorstellen te ontwikkelen voor de financiering van een mondiaal milieu- en ontwikkelingsbeleid.

Van Lennep is een van de "eminente personen' die tussen 15 en 17 april in Tokio bijeen komen om "gezaghebbende adviezen' uit te brengen over de financiële paragraaf van de Rio-conferentie over milieu en ontwikkeling.

Van Lennep, oud-thesaurier-generaal en oud-secretaris-generaal van de OESO, zal zich in Tokio in het gezelschap vinden van de Amerikaanse ex-president Jimmy Carter, de Chinese oud-minister van buitenlandse zaken Huang Hua, de voormalige presidenten van de Wereldbank Robert McNamara en Barber Conable en de ex-premier van Singapore Lee Kuan Yew. De Japanse oud-premier Noburu Takeshita zal optreden als gastheer van de bijeenkomst.

De conferentie van "de eminente personen' kan van groot gewicht zijn voor "Rio' nu er de afgelopen weken bij de voorbereiding in New York geen akkoord is bereikt over de financiering van de milieu- en ontwikkelingsplannen die uit de mega-conferentie voort komen.

Het hooggeplaatste college krijgt vooral tot taak voorstellen te ontwikkelen om het wantrouwen tegen de Wereldbank en IMF weg te nemen dat bij veel ontwikkelingslanden heerst.