Quayle quatsch

The Quayle Quarterly. Importeur: Stripantiquariaat Lambiek, Kerkstraat 78, Amsterdam. Prijs per nummer ƒ 10,90.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse staatsburgers vrezen dat hun vice-president eens, op een onverwacht moment, aan de macht zal komen.

Wel dat ze een tijdschrift uitbrengen om aan die angst uiting te geven. The Dan Quayle Quarterly (QQ) verscheen al voordat George Bush met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen en als gevolg van een flauwte tijdens zijn bezoek aan Japan onder de tafel zakte. “We're not out to ridicule anyone”, zo staat in het eerste nummer dat in de winter van 1990 verscheen “but as concerned citizens, we think it's a good idea to keep an eye on the guy. If it happens to be funny...”

Nu is QQ soms grappig maar vaker zijn de bijdragen serieus en objectief. Goed, er wordt reclame gemaakt voor DQ-horloges, DQ-cassettes waarop DQ-blunders zijn verzameld, DQ-T-shirts, DQ-sweatshirts, DQ-kalenders, DQ-bumperstickers, DQ-buttons en voor het Dan Quayle Quiz Book (ooit op de derde plaats van The Washington Post's bestsellerlijst voor non-fictie), maar we kunnen ook lezen dat van de 43 Amerikaanse vice-presidenten er veertien van "nothing' to "everything' geëvolueerd zijn, van wie negen niet door verkiezingen. Alle vice-presidenten zijn gewikt, gewogen en uiteindelijk met Quayle vergeleken. De vraag wordt gesteld waarom Bush niet kan handelen zoals Abraham Lincoln of Franklin D. Roosevelt die hun running mate vlak voor de verkiezingen dumpten. Eerlijkheidshalve wordt tevens opgemerkt dat Harry S. Truman, Roosevelts nieuwe vice-president, als een lichtgewicht werd beschouwd toen hij president werd en toch uitgroeide tot een van de grootste staatsmannen van deze eeuw.

Bijzonder handig zijn de quotes die QQ uit de Amerikaanse pers verzamelt. In het doen van ongerijmde uitspraken lijkt Quayle op zijn baas. Het is niet altijd duidelijk of een DQ-quote (DQQ) dom of slim is. Toen iemand hem vroeg of hij de Midden-Oostenproblemen wel begreep, antwoordde hij: “I think I can handle the Middle East - because I'm from the Middle West.” Deze reactie doet denken aan het goede antwoord op vraag 18 van het Dan Quayle Quizbook. Hoe reageerde Quayle in een debat uit 1980 met senator Birch Bayh nadat hem werd gevraagd of hij zelf een deel van een zeker nationaal probleem was, aangezien hij vier jaar lid was geweest van het Huis van Afgevaardigden? DQQ: “Ik ben geen deel van het probleem. Ik ben een Republikein.”

Minder gelukkig is zijn uitspraak tijdens een bezoek aan El Salvador: “the US work toward the eliminations of human rights”. Dan zijn er nog de talloze uitspraken die aan de klok en de klepel doen denken, bij voorbeeld over Oost-Europa: “Who would have predicted... that Dubcek, who brought the tanks in in Czechoslovakia in 1968 is now being proclaimed a hero in Czechoslovakia. Unbelievable.”

Dat het QQ een sportief blad is blijkt uit de ingezonden brieven die de redactie plaatst en waaruit een grote waardering voor Quayle blijkt. Zelfs de mededeling dat Quayle-fans de vereniging "Hit the trial for Quayle' (dertig leden) hebben opgericht dringt door tot de kolommen. Ook worden apocriefe DQQ's ontzenuwd. Zo laat Jeff Yoder weten dat de vice-president nooit heeft beweerd goed met Latijns-Amerikanen te kunnen communiceren omdat hij latijn gestudeerd heeft.

The Comics Journal had onlangs een artikel dat je eerder in The Quayle Quarterly verwacht aan te treffen. Het gaat weer eens over Quayles vermeende drugsverleden. In de laatste week van augustus liet Gary Trudeau in zijn populaire strip Doonesbury Quayle, getekend als een lichtgewicht veertje, in zijn slaap bezoeken door een marihuana-joint. In de weken die erop volgden vertelde Trudeau het verhaal dat tijdens de presidentsverkiezingen van 1988 door Brett Kimberlin niet wereldkundig gemaakt kon worden. Deze veroordeelde drugsdealer beweert aan het begin van de jaren zeventig marihuana aan de rechtenstudent Dan Quayle verkocht te hebben. Kimberlin had een persconferentie in zijn cel belegd om een en ander toe te lichten, maar dat werd door de gevangenisautoriteiten verboden. Trudeau beweert nu dat dit alles door een van staatswege gesteund complot in de doofpot is verdwenen.

Dat is nog een veronderstelling, maar "investigative cartoonist' Trudeau laat het veertje dingen zeggen die volgens de twintig kranten die zijn strip nu boycotten niet uit Quayles mond komen, zoals deze halve bekentenis: “Who cares if I smoked pot 20 years ago? Not that I did I didn't! Everyone else did, though, besides, I was a kid, not like now! It's not Fair!” Dat er tegelijkertijd een proces tegen Trudeau loopt omdat een tijdschrift hem ervan beschuldigt Doonesbury al jaren niet meer zelf te tekenen, maakt hem er niet geloofwaardiger op. Waarschijnlijk heeft QQ daarom geen trek in dit staaltje sensatiejournalistiek gehad. Het programma van QQ komt beter tot uiting in de vetgedrukte oproep op de laatste pagina van elk nummer: For love of country: Keep George healthy!

De vraag blijft waarom Bush Quayle als vice-president wil. Ace Backwordt heeft daar in een strip antwoord opgegeven. Bush krijgt op een persconferentie lastige vragen op zich afgevuurd. Plotseling klaart zijn gezicht op en hij roept: “Hey Fellas!! Look!! Look!! Over there!! It's Dan Quayle!!! And I think he's about to say something stupid!!!”

    • Hans Renders