Persbureau AFP in rode cijfers

Het Franse persbureau Agence France Presse (AFP) heeft vorig jaar een verlies geleden van 36 miljoen franc (12 miljoen gulden). Dit negatieve resultaat was evenwel 9,5 miljoen franc minder dan was begroot. AFP heeft vorig jaar een saneringsplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat in 1994 weer winst kan worden geboekt.