Newtron laat veel geknakte reputaties na

ROTTERDAM, 4 APRIL. Automatiseringsbedrijf Newtron is niet meer. De laaste twee bedrijven, in de glorietijden divisie systemhuizen en divisie technology geheten, zijn gisteren verzelfstandigd. Newtron, op 24 oktober 1990 met trompetgeschal geïntroduceerd op de beurs, zal opgaan in systeemhuis Ordina, met achter zich een spoor van geknakte reputaties.

“Er was geen synergie. Er was geen support van het management. Wij waren in feite een zelfstandig bedrijf in een holding met een negatieve uitstraling”, zegt ir.A. Brink. Hij is directeur van het beveiligingsbedrijf ID Systems. Het bedrijf dat als laatste samen met het bedrijf van Newtron-oprichter Willem Smit, Alpha Computer is "uitgevaren'. De twee bedrijven zijn verkocht aan het management en aan participatiemaatschappijen. ID Systems uit Zwolle, bekend van de anti-diefstal-poortjes in C & A en het Britse Harrod's, is gelukkig. “We ontrekken ons aan de negatieve exposure”, aldus Brink.

Op 24 oktober 1990 was ook iedereen blij. Willem Smit zou zich rehabiliteren nadat hij "zijn' computerbedrijf Datex had moeten verlaten na aantijgingen over handel met voorkennis. Hij was blij een heus conglomeraat naar de beurs te mogen brengen met naast zijn oude Alpha, software-bedrijf Topdata, computerhandel A-Line van mevrouw N. Aka en het beveiligingsbedrijf ID Systems, welke spoedig onder de leiding werd gebracht van de ex-echtgenoot van mevrouw Aka, Brink.

De NMB Postbank maakte een droom van een eigen beursintroductie waar en NMB-Postbankbestuurder drs. A.A. Soetekouw verkreeg bij voorintekening een leuk pakket zodat zijn financiële toekomst nog rooskleuriger leek.

Na enkele maanden werd de droom een nachtmerrie. Eerst ruimde algemeen directeur Stam het veld. Hij werd gevolgd door de buurvrouw van A-line directeur Aka: president-commissaris mevrouw Kroes. Aka's kennissen, financieel directeur Wiersma en directeur van de divisie Systeemhuizen Zondag, verdwenen ook. Alleen zijzelf bleef leiding geven aan "haar' A-line, tot ook zij aan het eind van het afgelopen jaar Newtron van zich afschudde en haar bedrijf onderbracht bij Van den Nieuwenhuyzens Begemann.

Nog steeds komen slachtoffers aan het licht. Soetekouw maakte bekend uit het bestuur van de NMB Postbank te treden zonder nog een nieuwe functie te hebben. De bank zelf legde de link naar de "affaire Newtron'.

Als laatste der Mohikanen vertrekt nu ook Brink met ID Systems. Aanvankelijk werd Brink als een soort trouble shouter bij A-Line weggehaald en bij beveiligingsbedrijf ID Systems geplaatst. Hij moest ID Systems beter laten renderen.

Newtrons oprichter-bestuurder Willem Smit heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vond dat ID Systems veel te duur was gekocht van de oprichters W. Angel en C. de Nood. Hij verweet dat zijn gewezen algemeen directeur Stam.

Brink bevestigt dat ID Systems in het jaar van aankoop een "substantieel verlies' heeft laten zien. Vorig jaar werd, volgens Brink, quitte gedraaid en dit jaar verwacht hij een goed resultaat. “Het is een enthousiast bedrijf dat duidelijk toe was aan een nieuwe fase van professionaliteit.”

Hij is trots dat een Nederlandse Participatiemaatschappij, de Internationale Nederlanden Investment Bank en Parcom met hem en zijn mede-directeuren in zee wilden gaan. Hoe de aandelenverhouding ligt en hoeveel Newtron gekregen heeft wil hij niet zeggen. Wel geeft hij toe dat Newtron veel minder heeft gebeurd dan destijds voor ID is betaald. “Het management kan veel beter de waarde inschatten dan een buitenstaander”, verklaart Brink.

Brink wil met de 240 werknemers van ID Systems de buitenlandse markt op. “Wij hebben in Nederland al een marktaandeel van 65 procent in de beveiligingsmarkt. In Engeland, Frankrijk en Duitsland zijn nog groeimogelijkheden genoeg. In een stad als Berlijn verdubbelt elk jaar de winkeldiefstal.”

Newtron bestaat na de verzelfstandiging van ID Systems en Alpha-Omega alleen nog uit een pakket aandelen Ordina. Newtron verwacht dat de aandeelhouders (vooral Willem Smit zelf en de NMB Postbank) tien aandelen Newtron kunnen ruilen voor één aandeel Ordina en daarmee zal na Datex het tweede fonds van Willem Smit ter ziele zijn.