Lonen bij PTT gaan met 4,5 procent omhoog

ROTTERDAM, 4 APRIL. Over twee grote CAO's in de marktsector is gisteren overeenstemming bereikt. PTT'ers krijgen met ingang van deze maand een loonsverhoging van 4,5 procent, de werknemers van Philips Nederland gaan er de komende twee jaar in totaal 7 procent in loon op vooruit. Zij krijgen deze maand bovendien een eenmalige uitkering van 3 procent.

In geen van beide CAO's zijn afspraken gemaakt over het inleveren van geld en/of vrije tijd bij ziekte. De PTT trok voorstellen daartoe in; bij Philips waren "prikkels' vanwege het relatief lage verzuim niet aan de orde.

Bij de PTT, met 90.000 werknemers de grootste particuliere werkgever in Nederland, werden directie en bonden het verder eens over een winstuitkering (in juni) van 3 procent van het jaarsalaris. Door wijziging van de loonschalen krijgen werknemers tot en met 21 jaar een loonsverhoging variërend van bijna 7 tot ruim 8 procent.

De loonstijging bij PTT ligt bijna 0,5 punt boven het gemiddelde in de marktsector tot dusver. “Maar het totale pakket is alleszins verantwoord”, aldus de PTT-woordvoerder. Behalve over het loon werden PTT en bonden het eens over een "protocol' gericht op verbetering van de positie van oudere werknemers. Daarin verplicht PTT zich meer aandacht te schenken aan de arbeidsomstandigheden en “een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid” te voeren. Verder komt er een studie naar variabele vormen van vervroegd uittreden, waarvoor de leeftijd vooralsnog is gehandhaafd op 60 jaar. Met ingang van deze maand wordt deeltijd-Vut ingevoerd.

De PTT wilde aanvankelijk afspraken maken over het inleveren van geld en/of vrije tijd door zieke werknemers, voor het geval het huidige beleid niet resulteert in een verdere verlaging van het verzuim (nu 7,1 procent). Voor de bonden was dit niet bespreekbaar en aanleiding het overleg drie weken geleden op te schorten. Nadat de PTT het plan had ingetrokken, werd het overleg hervat. Het bedrijf vertrouwt er nu op dat het verzuim met het bestaande, preventieve beleid nog dit jaar daalt naar 6,6 procent, aldus de woordvoerder.