Leuzen

Nauwelijks een week na de grote demonstratie tegen racisme in Amsterdam, trekken driehonderd moslims van de Iraanse Hezbollah-beweging de straat op - getuige de foto die werd afgedrukt op de voorpagina van NRC Handelsblad (28 maart) - met racistische en vooral fascistische leuzen als Dood aan Israël! (en dus ook aan de joden).

De schrik slaat mij - en velen met mij - om het hart. De discussie over de culturele en godsdienstige rechten van buitenlanders en etnische minderheden is nog maar net begonnen of we worden geconfronteerd met toestanden die herinneren aan het Duitsland van voor de oorlog en Irak en Iran in de jaren negentig.

Indien Nederlanders in eigen land met dergelijke leuzen (bijvoorbeeld: "dood aan de Palestijnen' of "dood aan de buitenlanders') zouden rondlopen zouden ze binnen enkele minuten wegens racistisch of fascistisch gedrag worden opgepakt (en met goed recht). Wanneer buitenlanders dit doen is er blijkbaar niets aan de hand...

Wie de activiteiten van een internationale beweging als Hezbollah oogluikend toestaat draagt medeverantwoordelijkheid voor de misdaden en terreur die deze beweging al jarenlang ("in de naam van Allah') uitvoert. Ook de Nederlandse overheid kan en mag zich aan haar verantwoordelijkheid in dezen niet onttrekken. De demonstratie in Den Haag doet niet alleen veel kwaad aan de goede naam van Nederland als een tolerante natie, maar komt ook de belangen van moslims en buitenlanders in dit land niet ten goede.

    • L.P. van Mierlo