Kosten bom naar gemeente

DEN HAAG, 4 APRIL. Het ministerie van financiën weigert nog langer de opsporingsacties van gemeenten naar niet-ontplofte bommen te betalen. Dat heeft staatssecretaris Van Amelsfoort gisteren aan de gemeentebesturen laten weten. Voor de acties om de bommen onschadelijk te maken wil het ministerie wel blijven betalen.

De staatssecretaris van financiën heeft de maatregel met onmiddellijke ingang afgekondigd, omdat de bestaande regeling voor het vergoeden van opsporingsacties waarschijnlijk ingrijpend wordt veranderd. Een inter-departementale werkgroep onderzoekt op het moment verschillende varianten om de acties te vergoeden. De werkgroep dient de staatssecretaris nog dit voorjaar van advies.

Bestaande acties komen nog wel voor een bijdrage van het rijk in aanmerking. Betreft het alleen maar een voornemen om een gebied te onderzoeken op niet-ontplofte bommen, dan worden slechts de voorbereidingskosten vergoed. Is de opruiming van zo'n explosief noodzakelijk, bij voorbeeld om een bouw te voltooien, dan mogen de gemeenten eveneens de kosten declareren.