Koninklijke Van Leer ziet winst dalen door Golfoorlog en milieu

ROTTERDAM, 4 APRIL. De netto winst van Koninklijke Emballage Industrie Van Leer (verpakkingen, vaten) is vorig jaar met een derde gedaald van 91 miljoen gulden in 1990 naar 58 miljoen gulden. Als voornaamste oorzaken van de daling noemt het bedrijf: reorganisatiekosten en uitzonderlijk hoge kosten in verband met het milieu.

Het concern verwacht dat de winst dit jaar weer zal stijgen. Zoals gebruikelijk zal ongeveer een derde van de winst in de vorm van dividend worden uitgekeerd aan de Bernard van Leer Foundation, voor hulp aan sociaal en cultureel achtergestelde kinderen in landen waar Van Leer actief is.

Vorig jaar heeft Van Leer de verfwerkplaatsen van haar vatenfabrieken in de Verenigde Staten moeten voorzien met kostbare afzuigers. Bovendien moest op een aantal plaatsen in de VS verontreinigde grond worden schoongemaakt. Bij een aantal vestigingen van Van Leer buiten Nederland zijn reorganisaties aan de gang waarvan de kosten vorig jaar “hoger waren dan normaal”, aldus een woordvoerder van het concern.

Voorts is de forse winstdalig veroorzaakt door het inzakken van de omzet op de voornaamste markten de VS, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Engeland door de Golfoorlog. In de tweede helft van het jaar heeft het resultaat zich hersteld. Het grootste deel van de omzet van Van Leer (waarbij mondiaal ruim 18.000 mensen werken) komt uit het buitenland. Nederland heeft een aandeel van 9 procent.

De omzet is, na een daling in 1990, vorig jaar met 49 miljoen gulden gestegen tot 2,985 miljard gulden. De belangrijkste bijdrage hieraan komt van vorig jaar overgenomen bedrijven in de VS (papier), het Verenigd Koninkrijk (kleine vaten) en Argentinië (geblazen vaten) en nieuwe activiteiten in Turkije (stalen vaten) en Frankrijk (plastic vaten). Als gevolg van gierende inflatie in Brazilië, één van de belangrijkste markten voor Van Leer, is de reële omzet (gecorrigeerd naar koersvoordelen) van het totale concern vorig jaar 3 procent gedaald ten opzichte van 1990.

Het bruto bedrijfsresultaat verminderde met 8 procent tot 169 miljoen gulden. Belangrijke oorzaak van deze daling was de stijging van de bedrijfskosten door hogere afschrijvingen (120 miljoen tegenover 108 miljoen gulden in 1990) en de aanloopkosten van nieuwe fabrieken in Thailand en Singapore. Verder waren hoge kosten verbonden aan de ontwikkeling van nieuwe produkten.

Hogere rentelasten, voornamelijk voor de financiering van nieuwe gebouwen, en hoge belastingen drukten het netto bedrijfsresultaat van 101 naar 83 miljoen gulden. De hoge afschrijvingskosten waren ook oorzaak voor de vermindering van de kasstroom 10 met procent tot 178 miljoen gulden.

Dit jaar, voorspelt het concern, zal de omzet door de overneming van de 4 P Verpakkungsgruppe stijgen tot boven de 4 miljard gulden. De bedrijven van 4 P in Duitsland en Frankrijk, met een omzet van ruim 1 miljard D-mark en 3.600 werknemers, zijn vorig jaar door Van Leer overgenomen en worden dit jaar pas geconsolideerd.