Kok verzet zich tegen loslaten van koppeling

DEN HAAG, 4 APRIL. Minister Kok (financiën) heeft gisteren laten weten dat hij er niets voor voelt de koppeling tussen sociale uitkeringen en lonen los te laten. Hij zette daarmee voor de PvdA de toon bij de onderhandelingen die het kabinet de komende weken gaat voeren over de begroting voor volgend jaar.

CDA-minister De Vries van sociale zaken had in een notitie aan zijn collega's gezinspeeld op de ontkoppeling. Hij staat voor de taak 1,8 miljard gulden aan besparingen te vinden op sociale zaken, op een totaal van 3,4 miljard die het kabinet in elk geval wil bezuinigen. Als de ontkoppeling betekent dat de uitkeringen met één procent minder stijgen dan de lonen, scheelt dit het kabinet 640 miljoen gulden. Volgens Kok gaat het niet aan om de oplossing van de problemen eenzijdig te zoeken bij mensen “die het al moeilijk hebben”. Kok zei na afloop van de ministerraad: “Dat is een lijn die mij en de overige PvdA-ministers absoluut niet aanspreekt”. Tegenover dit standpunt staat de opvatting aan CDA-kant dat de inflatiecorrectie in de belastingtarieven voor de hogere inkomens niet opnieuw, zoals vorig jaar, achterwege mag blijven.

Premier Lubbers maakte duidelijk dat wat hem betreft een besluit over de koppeling nog niet aan de orde is. Gelet op alle financiële onzekerheden is dat “een non-probleem”, zei Lubbers. Het kabinet wijdde gisteren een eerste bespreking aan de Kaderbrief, waarin minister Kok de financiële situatie schetst die bij de begroting voor 1993 aan de orde is. Lubbers maakt zich veel meer zorgen over de loonstijgingen in het bedrijfsleven en de gevolgen voor de inflatie. Volgens de premier moet ernaar worden gestreefd de inflatie ook volgend jaar onder de 3,5 procent te houden. “Maar daar moeten we nog wel beleid voor ontwikkelen”. Volgens het Centraal Planbureau dreigt de inflatie volgend jaar naar 4,25 procent te gaan.