Introductie van Fugro op beurs is geslaagd

AMSTERDAM, 4 APRIL. De introductie op de Amsterdamse effectenbeurs van het internationaal opererende ingenieursbureau Fugro-McClelland is een succes geworden. De inschrijving op certificaten van aandelen, die gistermiddag sloot, is sterk overtekend.

Pierson, Heldring & Pierson, de bank die aan het hoofd stond van het internationale bankensyndicaat dat de emissie begeleidde, heeft dit gisteren bekendgemaakt. De bank beoogt bij de toewijzing een zo breed mogelijke spreiding van de certificaten te bewerkstelligen. Volgens Pierson zal circa de helft van de aandelen bij buitenlandse, institutionele beleggers terecht komen. Vooral vanuit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is veel interesse voor Fugro getoond.

De 3,2 miljoen aandelen, die ongeveer een derde van het totale aandelenkapitaal van Fugro vertegenwoordigen, zijn voor 38 gulden per stuk verkocht. De prijs is volgens Pierson in overleg met een aantal institutionele beleggers tot stand gekomen. Daarin schuilt volgens de bank tegelijkertijd de reden van het succes van deze beursintroductie. “De markt is uitgebreid bewerkt. We zijn in een vroeg stadium met het aandeel op pad gegaan langs grote binnen- en buitenlandse beleggers”, zegt mr J.M. Quist, merchant banker bij Pierson.

De bij Fugro gebruikte emissietechniek is voor Nederlandse begrippen volgens Quist vrij ongebruikelijk. Maar Pierson acht het in de huidige marktomstandigheden voor het slagen van een beursintroductie noodzakelijk om de markt op een dergelijke actieve wijze voor te bewerken. “Zeker bij een onderneming als Fugro met een voor velen onbekend en moeilijk te begrijpen produkt”, aldus Quist.

Fugro-McClelland is een van de grootste ingenieursbureaus ter wereld en op sommige gebieden - zoals bodemonderzoek - zelfs de allergrootste. De onderneming is gespecialiseerd in geofysische metingen en plaatsbepaling, oceanografische studies alsmede milieu- en laboratoriumonderzoek.

In 1991 boekte Fugro een omzet van 310 miljoen gulden. Door de overname van drie Amerikaanse ingenieursbureaus vorig jaar is het aantal werknemers op 2.200 gekomen. Het nettoresultaat bedroeg vorig jaar 25,4 miljoen gulden.

De introductie van Fugro op het Damrak is de eerste geslaagde sinds lange tijd. Bij de laatse beursintroductie van kabelfabrikant Draka vorig jaar bleef een groot deel van de aandelen onverkocht. De eerste notering van Fugro is voorzien voor dinsdag 7 april.