Grote staking bij NS dreigt treinenloop danig te verstoren

UTRECHT, 4 APRIL. Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen gaat maandag en dinsdag in staking. Het treinverkeer zal die dagen naar verwachting ernstig ontregeld zijn. Met de actie willen de NS-ers hun ongenoegen uiten over de CAO-voorstellen van hun directie. De reizigersorganisatie Rover heeft tegen bonden en NS een kort geding aangespannen om de staking te voorkomen.

De vakbonden hadden de spoorwegdirectie tot gisteravond 22.00 uur de tijd gegeven om de CAO-voorstellen van tafel te halen. De directie liet het ultimatum verlopen. “We zullen er alles aan blijven doen om acties te voorkomen”, aldus een woordvoerder van de NS na het verstrijken van het ultimatum. “Maar het ziet er somber uit.”

De afgelopen dagen is er informeel contact geweest tussen de vakbonden en de NS. De woordvoerder wilde niet zeggen of dat in de loop van het weekeinde weer het geval zal zijn. De vakbonden hebben laten weten het gehele weekeinde bereid te zijn tot verder overleg.

Het conflict draait om loonsverhogingen en om een proef met flexibele arbeidstijden bij de dienst Infrabeheer (3.000 werknemers), verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan het railnet. De bonden wijzen de proef af, omdat ze gelijke arbeidsvoorwaarden willen voor alle werknemers. Tegenover een looneis van 4,5 procent heeft de NS-directie een bod van 3,9 procent gesteld.

De 27.000 werknemers van de Spoorwegen kregen vanochtend een brief waarin de directie hen oproept van de voorgenomen acties af te zien. In het schrijven doet de leiding van de NS een “beroep op het gezond verstand” van het spoorwegpersoneel.

Om de reizigers op ongemakken voor te bereiden, zet de NS vandaag in advertenties in de dagbladen uiteen dat met acties rekening moet worden gehouden en waar reizigers maandagochtend terecht kunnen voor actuele informatie over de treinenloop. Dagelijks maken circa 750.000 mensen gebruik van de trein.

De NS-directie wil het staatsbedrijf van een bureaucratische organisatie geleidelijk omvormen in een flexibelere, marktgerichte onderneming. De proef met flexibeler arbeidstijden past in dat streven. De directie vindt het kortzichtig van de bonden zich hiertegen te verzetten.

De onderhoudsdienst komt als eerste in aanmerking voor flexibele werktijden, omdat de NS het onderhoud zo veel mogelijk 's nachts en in het weekeinde wil uitvoeren om het treinverkeer zo min mogelijk te ontregelen.

De bonden zien in de voorstellen voor flexibeler werktijden een aanslag op de arbeidsvoorwaarden. De plannen betekenen volgens hen een hogere belasting van het personeel en een breuk in het sociale leven.