Genet vraagt B en W steun voor multifunctioneel stadion A'dam

AMSTERDAM, 4 APRIL. De Amsterdamse wethouder voor sportzaken, L. Genet (PvdA), heeft het college van B en W voorgesteld in te stemmen met de bouw van een multifunctioneel stadion.

Dat moet in combinatie met een transferium, een knooppunt waar alle verkeerspunten samenkomen, boven de Stramanweg in Amsterdam verrijzen. Op 7 april bespreekt het college het voorstel. Een dag later buigt de raadscommissie voor sport zich erover, waarna de raadsbehandeling op 15 april zou kunnen plaatsvinden.

In het voorstel pleit Genet ervoor de sloop van het Olympisch Stadion uit te stellen tot de ingebruikname van het nieuwe stadion. Naar verwachting is dat begin 1996. De financiering van het stadion, waar Ajax zijn thuiswedstrijden zal spelen, is volgens de wethouder rond. De bouw van het stadion gaat 200,1 miljoen gulden kosten. De NV Stadion Amsterdam heeft een bedrag van 202 miljoen gulden gefinancierd, waaronder 60 miljoen gulden van de gemeente Amsterdam.

De NV houdt rekening met extra kosten als gevolg van een aanpassing van het prijspeil, omdat de bouw van het stadion later start dan was voorzien. Dekking van deze kosten - 15,1 miljoen gulden - is mogelijk, aldus de NV, door extra geldschieters aan te trekken. Voor het onrendabele deel van het transferium vindt overleg plaats met het ministerie van verkeer en waterstaat. Het rijk zou dit bedrag van 20 miljoen gulden moeten financieren. De totale kosten van het transferium komen volgens de Bouwcombinatie Stadion Amsterdam en het bureau Grabowsky & Poort op een bedrag van 63 miljoen gulden uit. Het transferium biedt plaats aan 2.500 parkeerplaatsen. De hoofdstedelijk Dienst Parkeerbeheer heeft zich opgeworpen als exploitant van het transferium.

Volgens een prognose van het bureau Coopers & Lybrand Management Consultants levert exploitatie van het stadion een jaarlijkse winst op van 3,4 miljoen gulden. Die prognose zou een conservatief karakter hebben, omdat het bureau uitgaat van een gemiddeld aantal toeschouwers van 18.000 per competitiewedstrijd. Dat is minder dan in de afgelopen seizoenen.