EG begint studie naar alternatief voor visquota

LUXEMBURG, 4 APRIL. De Europese Gemeenschap gaat bestuderen of het huidige quota-systeem voor de beperking van visvangst kan worden vervangen door een zogenoemde “zeedagenregeling”. Dat is gisteren besloten op een vergadering van de Europese visserijraad in Luxemburg.

Aan vangstbeperking door middel van quota kleven nogal wat nadelen. Uit een gisteren verschenen rapport van de Europese Commissie blijkt dat Europese vissers de helft van alle haring en bijna de helft van gevangen wijting in verband met de vangstquota overboord zetten. De overlevingskansen van eenmaal gevangen vis zijn uiterst gering. Het quota-systeem, dat de visstand moet beschermen, draagt zodoende bij aan onnodige vissterfte.

Volgens minister Bukman (landbouw en visserij) kan het Nederlandse systeem van zeedagen, waarbij de vangst wordt beperkt door restricties op het aantal dagen dat vissers buitengaats mogen zijn, een einde maken aan het probleem van de onnodig gevangen vis.

De Nederlandse bewindsman zet zich al geruime tijd in voor een nieuw systeem voor vangstbeperking. Het zeedagensysteem zou ook de controle op illegale vangsten die “in Nederland lastig en in andere landen even lastig is of lastiger”, vergemakkelijken, aldus de bewindsman.

Van tevoren vaststellen hoeveel dagen per jaar een vissersschip buitengaats mag opereren maakt de controle op vangsten simpel. Want op elk moment valt (met geavanceerde technische middelen, zoals b.v. een satelliet) na te gaan waar vissersschepen zich op zee bevinden en wat ze daar doen, zo luidt de redenering van Bukman.

Bukman ziet de gisteren aangekondigde studie als een grote vooruitgang na de lauwe reacties van zijn collega's, toen hij vorig jaar hetzelfde voorstel deed. “Ik zie dat het tij aan het keren is. Frankrijk is genteresseerd en Groot-Brittannië komt bij ons de zeedagenregeling bestuderen.”

De EG is op dit moment bezig met een aanpassing van het visserijbeleid, die op 1 januari 1993 een feit moet zijn.