CDA-Kamerlid moet uitspraken over Chinese leiders ophelderen

DEN HAAG, 4 APRIL. Het Tweede-Kamerlid W. Mateman van het CDA moet nog dit weekeinde op het matje komen bij fractieleider Brinkman. Kern van dat gesprek: heeft het Overijsselse Kamerlid in Staphorst de leiders van China omschreven als “bejaarde spleetogen” of heeft hij dat niet gedaan?

Volgens het Staphorster nieuwsblad De Brug wel. Volgens twee bestuursleden van de CDA-afdeling Staphorst ook. Mateman acht het “zeer onwaarschijnlijk”, zo liet hij gisteravond weten, dat hij zich in dergelijke bewoordingen heeft uitgelaten.

Vast staat dat Mateman op 16 maart heeft gesproken in Staphorst, als onderdeel van de CDA-voorlichtingscampagne "politiek dichtbij mensen'. Hij leverde kritiek op de weigering van het kabinet om de Rotterdamse werf RDM onderzeeërs te laten leveren aan Taiwan, omdat het China niet wilde bruskeren. Volgens het Staphorster nieuwsblad De Brug zei Mateman toen letterlijk: “Lubbers hecht meer waarde aan een akkoord met een paar bejaarde spleetogen in een dictatoriaal geregeerd land, dan aan het recht op zelfverdediging van een redelijk democratisch land als Taiwan.”

Als hij dat gezegd heeft, zo zei de woordvoerder van Brinkman gisteravond, dan neemt de CDA-fractieleider dat hoog op. “Het zijn opmerkingen waarvan we ons geheel distantiëren.” De nadruk valt nog op "als'. Speculeren over de politieke toekomst van Mateman is er nog niet bij. Maar als Mateman heeft gezegd wat hij volgens De Brug heeft gezegd, dan zijn “dat hoogst ongelukkige uitlatingen”, aldus de CDA-woordvoerder, “die helemaal voor rekening van Mateman komen”.

Hij heeft het gezegd, liet gisteravond secretaris C. Boldewijn van de CDA-afdeling Staphorst weten. Ook afdelingsbestuurder G.W. Kasper heeft de uitlatingen gehoord. Mateman zei gisteravond zich het woord "spleetogen' niet te herinneren en dat soort bewoordingen in het algemeen niet in de mond te nemen. De Brug heeft wel de strekking van zijn betoog goed weergegeven, maar het gewraakte citaat niet, aldus het Kamerlid. Hij beroept zich ook op de verslaggeving van de bijeenkomst in andere regionale bladen, waarin de omstreden term niet was te lezen.

Tijdens het Kamerdebat over het kabinetsbesluit inzake de onderzeeërs was Mateman woordvoerder van de CDA-fractie.

In Staphorst ging Mateman ook in op het minderhedenbeleid van het kabinet, volgens De Brug: “Wij zijn niet meer de baas over wie wel en wie niet wordt toegelaten. Wij hebben geen behoefte aan buitenlanders - waar zij ook vandaan komen - die in ons reeds overvolle land een bestaan willen opbouwen. Laat ze meehelpen hun eigen land op te bouwen.” Verder sprak hij zich uit voor de legitimatieplicht en herstel van grensbewaking voor personenverkeer omdat er “anders geen enkele controle is op horden Afrikanen, drugs en wapens die over onze zuid- en oostgrens ons landje binnenkomen”.