Arie Gelderblom onlangs overleden

ROTTERDAM, 4 APRIL. Naar eerst nu bekend is gemaakt is de dichter Arie Gelderblom (1945) half maart overleden.

Gelderbom publiceerde tussen 1973 en 1981 acht dichtbundels bij uitgeverij de Bezige Bij. Hij gaf in parlando-stijl daarin op zowel ernstige als ironische wijze zijn intens beleefde ervaringen weer. In Familie en andere kennissen (1978) behandelt hij bij voorbeeld het ouder worden en sterven van zijn naasten. Ziekte, chaos en dood zijn in vrijwel alle bundels overheersende thema's, zoals in het gedicht "Ruimtelijke ordening' (uit Zwijgen om woorden, 1976): “(...) ja dat/ dacht hij terwijl ze verder stapten/ voetstap voor voetstap na voetstap/ op weg naar een dorp of de dood”.