Wethouder van cultuur stapt op na rapport Kredietbank; Politieke crisis in raad Groningen

GRONINGEN, 3 APRIL. De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Groningen is in een politieke crisis verwikkeld, na het opstappen van wethouder van cultuur, Y.H. Gietema. Gietema nam gisteren met onmiddellijke ingang ontslag wegens de rapportage over de Gemeentelijke Kredietbank.

Gietema, lijsttrekker bij de laatste raadsverkiezingen en veertien jaar wethouder, stelt in een brief aan de gemeenteraad dat die rapportage hem "met diepe schaamte' vervult. “Ik meen dat mijn besluit alleen al uit collegiale medeverantwoordelijkheid voor deze kwestie onontkoombaar is'.

Gietema verklaart in de brief dat de verantwoordelijke wethouders, zijn partijgenoten P.T. Huisman (sociale zaken) en A.G.M. van de Vondervoort (financiën) consequenties dienen te verbinden aan de affaire rond de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en ontslag moeten nemen. Zij besloten echter voorlopig nog aan te blijven.

Gietma, die ook niet meer aanwezig was bij het fractieberaad gisteren en vanmorgen, zegt in de brief dat hij geruime tijd geprobeerd heeft het partijbestuur en zijn collega-PvdA-wethouders ervan te doordringen dat ze hun politieke verantwoordelijkheid moeten nemen, gezien de ernst van de ontwikkelingen. “Mijns inziens lag het voor de hand dat in elk geval de politiek eerstverantwoordelijken duidelijke conclusies zou verbinden aan de GKB-rapportage. Die conclusies bleven achterwege.”

Uit de gisteren gepresenteerde rapporten van twee onderzoekscommissies blijkt dat de directeur van de GKB onbeperkte bevoegdheden had om jarenlang hoge bedrijfshypotheken te verstrekken aan "dubieuze' personen. De gemeente dreigt als gevolg van deze affaire tussen de 15 en 40 miljoen gulden te verliezen.

Huisman zei gisteren na afloop van een fractieberaad er weinig voor te voelen op te stappen vóór het debat van woensdag in de gemeenteraad. Hij verwijt Gietema "onsolidair gedrag' en "weglopen voor de problemen'. “Ik zit in het proces van verantwoordelijkheid dragen en wens geen suggesties te accepteren dat ik zou moeten opstappen”, aldus Huisman vanmorgen voor Radio Noord.

Fractievoorzitter W. Smink "respecteert' het vertrek van Gietema. Burgemeester H. Ouwerker spreekt in een eerste reactie van "een persoonlijk drama' voor Gietema. Het opstappen van Gietema kwam echter niet als een verrassing voor de burgemeester. De fractie van Groen Links is van mening dat het hele college moet opstappen.