Wapenverzamelaar blijft in voorarrest

ALKMAAR, 3 APRIL. De Alkmaarse rechtbank heeft gisteren het verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling van een 47-jarige wapenverzamelaar uit Den Helder, plaatselijk bekend als de "vrouwelijk Rambo' afgewezen.

De vrouw verblijft sinds december vorig jaar in voorarrest wegens het ongeoorloofd bezit van een omvangrijke verzameling zware vuurwapens, munitie en explosieven. Zij moet zich daarvoor op 28 april voor de Alkmaarse rechtbank verantwoorden. Buurtbewoners van de vrouw vreesden dat zij gisteren op vrije voeten zou worden gesteld en dreigden het recht in eigen hand te nemen bij haar terugkeer.