Vrijdag 3; Suikeroom

Voor de gemeente Amsterdam is zakenman en kunstverzamelaar Christiaan Braun veranderd van een suikeroom in een kwelgeest. Vorige week verklaarde hij dat zijn Museum Overholland definitief is gesloten. Na alle verwikkelingen valt het moelijk te geloven dat we het laatste woord van of over Braun hebben gehoord. Hetzelfde meldde hij immers ook vorig jaar om deze tijd, en naar verluidt is het huurcontract van het pand voor nog eens vijf jaar verlengd.

Het museum was een succes, maar zoals bekend ging het in 1990 mis, met het Van Gogh-village voor de deur. Niet alleen was het door de gemeente beloofde wandelgebied niet gekomen, maar het plein was in een kermis veranderd. De rechter stelde Braun in hoger beroep in het gelijk.

Het tweede bedrijf begon eind vorig jaar, toen Braun aan de gemeente voorstelde op eigen kosten een beeldentuin op het Museumplein in te richten. Tijdelijk, totdat een besluit over de herinrichting van het plein zou zijn gevallen. Het stadhuis reageerde uiterst formeel door Braun zonder verdere plichtplegingen naar de stadsdeelraad Zuid te verwijzen. Verontwaardigd repte Braun van een "uiterst lullig' briefje.

Met een diplomatieker aanpak had Braun wellicht meer van de gemeente gedaan gekregen, maar hij is meer de man van de frontale aanval. Eigenlijk wil hij alleen met burgemeester Van Thijn zaken doen (de wethouder van cultuur, D66'er Marjan Baak, staat hier buiten spel), want met het ambtelijke apparaat heeft hij geen geduld. Het is een lastpak, maar wel één die een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat van de hoofdstad heeft geleverd.

Nu is er opnieuw een poging tot contact gestrand. Van Thijn nodigde Braun uit om te praten over een schets van het stadsdeel Zuid voor het gebied, maar ook deze uitnodiging was een ambtelijk briefje, gespeend van elke gulheid en elegantie. Een hoffelijk gebaar, bij voorbeeld een ontvangst op het stadhuis, kon er niet af. Het heeft sowieso tot niets geleid omdat, zegt het stadhuis nu, die uitnodiging en Brauns aankondiging van de definitieve sluiting, elkaar in de post hebben gekruist.

Je zou bijna wensen dat het sabotage was geweest van de gemeente: dan was er tenminste sprake van enig bewust handelen. Zoals het er nu voorstaat heeft het stadsbestuur, zonder een heldere afwijzing, tot drie keer toe Overholland gewoon uit zijn handen laten vallen. Wanneer laat de gemeente nu eens duidelijk blijken wat ze wil met Overholland?

En wanneer komt het bericht dat het museum weer open gaat?

    • Tracy Metz