Topman Peters van Aegon volgend jaar met pensioen

Drs J.F.M. Peters zal in mei 1993 aftreden als bestuursvoorzitter van Aegon wegens pensionering. Commissarissen zullen op de datum van de in mei 1993 te houden aandeelhoudersvergadering drs K.J. Storm, lid van de raad van bestuur, benoemen tot voorzitter en drs L.J.M. Berndsen tot vice-voorzitter.

Dit heeft het verzekeringsconcern vandaag bekendgemaakt. Storm (49) trad in 1978 in dienst van een van de rechtsvoorgangers van Aegon en is thans als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten van Aegon in Europa. Berndsen (49) trad eind 1987 in dienst van Aegon en werd in mei 1987 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Berndsen is verantwoordelijk voor Aegon in de Verenigde Staten.

Commissarissen zijn tevens van plan tot bestuurslid te benoemen dr P. van de Geijn en D.J. Shepard. Van de Geijn (45) maakt sinds 1986 deel uit van de directie Nederland, sinds 1 januari 1991 als voorzitter. Shepard (46) heeft sinds 1970 diverse posities bekleed binnen Life Investors in de Verenigde Staten. Hij is sinds februari 1989 president van Aegon USA.