Teruglopend verlies voor Mogen

Het verlies van het plantentechnologische bedrijf Mogen in Leiden bedroeg vorig jaar 1,3 miljoen gulden tegen 2,2 miljoen het voorgaande jaar.

De directie deelde mede dat voor 1,5 miljoen gulden aan licentie-overeenkomsten is gesloten, waarvan het merendeel in 1992. Deze inkomsten zullen over meerdere jaren aan de resultaten worden toegekend. Daarom verwacht de directie dat het resultaat over 1992 opnieuw zal verbeteren. Mogen sloot 1991 af met een positief resultaat vóór afschrijvingen van 1,3 miljoen gulden. De inkomsten stegen van 5 miljoen naar ruim 6 miljoen gulden. De inkomstenstijging was het gevolg van een toeneming van inkomsten uit samenwerkingscontracten. Deze gingen van 2,7 miljoen naar 4,4 miljoen gulden. Bovendien zijn vorig jaar de eerste inkomsten verkregen uit licenties, een bedrag van bijna 100.000 gulden. De kosten stegen van 7,2 miljoen naar 7,4 miljoen gulden. De researchkosten namen zoals voorzien toe van 3 miljoen naar 3,4 miljoen. Het eigen vermogen werd versterkt door een onderhandse plaatsing van 600.000 nieuwe aandelen.