Subsidiestop ISP dwingt Friesland tot bezuinigen

LEEUWARDEN, 3 APRIL. De provincie Friesland moet 3,7 miljoen bezuinigen als gevolg van het beëindigen van subsidie in het kader van het Intergaal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) door het ministerie van WVC.

Het ISP-geld is bedoeld voor instellingen op sociaal-cultureel terrein. Door de bezuinigingen verdwijnen 35 arbeidsplaatsen bij twaalf van deze instellingen, waaronder de Centrale Bibliotheekdienst, die de bibliotheken in Friesland ondersteunt, de Fryske Akademy, het Fries Film Circuit en de Stichting Sport Friesland, die sportorganisaties ondersteunt. Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland stelt dat de sociaal-culturele infrastructuur in de provincie door deze door het rijk opgelegde korting wezenlijk wordt aangetast.