Savimbi bevestigt executies in top Unita

LUANDA, 3 APRIL. Jonas Savimbi, de leider van de Angolese guerrilla-organisatie UNITA, heeft in een brief aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker de executie van twee leiders van UNITA bevestigd. Dat heeft gisteren de Angolese radio bekendgemaakt.

Baker vroeg Savimbi vorige week in een brief om ophelderiong over geruchten als zouden de twee UNITA-kopstukken, Tito Chinguji en Wilson Santos, die de organisatie in het verleden in de VS en Portugal hebben vertegenwoordigd, zijn verdwenen en zelfs zijn geëxecuteerd.

In zijn brief aan Baker meldde Savimbi dat de executies het werk zijn geweest van een andere leider van zijn organisatie, Nzau Puna, die samen met generaal Tony Fernandez uit UNITA is gedeserteerd en die vorige week al door UNITA-leiders in zeer felle bewoordingen werd gehekeld om zijn onbetrouwbaarheid en zijn wreedheid. Puna was binnen de verzetsbeweging “minister van binnenlandse zaken”; hij heeft op zijn beurt in Parijs Savimbi “misdaden tegen de mensheid” verweten en gevraagd om de vorming van een internationale commissie van onderzoek naar de schendingen van de rechten van de mens in het door UNITA gecontroleerde deel van Angola.

In Luanda is gisteren ook bekendgemaakt dat de Angolezen op 29 en 30 september naar de stembus gaan om een nieuw parlement en een nieuwe president te kiezen. Het zal gaan om de eerste verkiezingen in Angola waaraan meer dan een partij deelneemt. De regerende MPLA wijdt van 28 tot 30 april een congres aan de voorbereiding van de verkiezingen.

De verkiezingsdata werden door president Dos Santos bekendgemaakt in een toespraak tot het parlement. In dezelfde rede hekelde hij Jonas Savimbi, zijn grote rivaal, om de “barbaarse en willekeurige gewelddadigheden” van diens aanhangers tegen rivalen binnen de UNITA. “Het is onlogisch dat in vredestijd Angolese burgers nog willekeurig worden beroofd van de vrijheden en de fundamentele rechten die onze grondwet erkent”, aldus Dos Santos. Volgens hem betekenen de gewelddadigheden door de UNITA tevens een schending van de bepalingen van het vredesakkoord met de MPLA, dat een eind heeft gemaakt aan zestien jaar burgeroorlog in Angola. (Reuter, AFP)