Rotterdamse raad kiest voor nieuw vliegveld

ROTTERDAM, 3 APRIL. De gemeenteraad van Rotterdam heeft zich afgelopen nacht uitgesproken voor het Integraal Plan Noordrand, dat onder meer voorziet in een nieuwe luchthaven ten noorden van het huidige vliegveld Zestienhoven. Van de 43 aanwezige raadsleden bleken er na acht uur vergaderen 25 voor de uitvoering van het plan en 18 tegen.

Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan een discussie van twintig jaar over de positie van Zestienhoven, dat volgens de hele raad de ontwikkeling van de Rotterdamse Noordrand blokkeert. De gemeente heeft het gebied rondom het huidige vliegveld aangewezen voor de bouw van de woonwijk Rijs en Daal (7.000 woningen), een rijkswegverbinding tussen de A16 en de A13, een bedrijfsterrein van 170 hectare, de toekomstige Hoge-Snelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol en een metrolijn. De totale kosten van het plan worden geraamd op 7 miljard gulden.

De gemeenteraad zal bij het rijk aandringen op een verbod van nachtvluchten op de nieuwe luchthaven. Daarover werd een motie aangenomen die was ingediend door een meerderheid van de innerlijk verdeelde PvdA. Van de zeventien aanwezige fractieleden stemden zes tegen het Integraal Plan Noordrand. Twee van hen deden dat, omdat zij zich niet kunnen verenigen met het toestaan van nachtvluchten. Volgens exploitant Schiphol zijn voorlopig per jaar 1.600 nachtvluchten door chartermaatschappijen nodig om het nieuwe vliegveld in de polder Schieveen rendabel te houden. De gemeenteraad wil van rijkswege verder de garantie dat Zestienhoven ook wordt gesloten als het rijk de plannen voor het nieuwe vliegveld niet haalbaar acht.

Het raadsdebat werd vanaf de publieke tribune en elders in het gemeentehuis gevolgd door zo'n tweehonderd verontruste bewoners uit Rotterdam-Noord en de omliggende gemeenten. Burgemeester Peper verzocht de tribune verschillende keren zich niet met de vergadering te bemoeien en geen blijken van van goed- of afkeuring te geven. Nog tijdens het debat lieten de bewoners weten alles in het werk te zullen stellen onderdelen van het IPNR-besluit, met name de nieuwe luchthaven, aan te vechten.

Na het - verwachte - besluit van de Rotterdamse raad worden de afzonderlijke elementen uit het plan de komende jaren door de provincie en het rijk getoetst. De ministeries van VROM en van verkeer en waterstaat moeten zich uiteindelijk uitspreken over de planologische en milieutechnische haalbaarheid van het Integraal Plan Noordrand. Eind 1993 valt de definitieve beslissing. De eerste projecten zullen niet voor het begin van de volgende eeuw gereed zijn.