PAOLO GORIN 1916-1992; Oppervoorzanger

Gisternacht is in Amsterdam de oppervoorzanger van de liberaal-joodse gemeente, Paolo Gorin op 75-jarige leeftijd overleden. In liberaal-joodse kring gold Gorin als een beroemdheid; niet alleen door zijn muzikale optreden als chazzan (voorzanger) in de joodse eredienst maar ook door zijn verleden als operazanger.

In joodse gemeenten spelen voorzangers, naast de rabbijnen, een centrale rol bij de godsdienstoefening. Zij hebben de leiding over de liturgie en zingen, al dan niet naar eigen interpretatie, de eeuwenoude religieuze gezangen. Bij hoge joodse feestdagen is de functie van voorzanger nog belangrijker dan die van rabbijn.

De liberaal-joodse gemeente in Amsterdam, waaraan Gorin sinds 1969 verbonden was, telt circa achttienhonderd leden. In feite is de kring van vrienden en belangstellenden groter, maar hoe groot is niet te zeggen omdat er bij veel joden sinds de Tweede Wereldoorlog angst voor registratie bestaat.

De bariton Paolo Gorin werd in 1916 in Leipzig geboren. Na zijn opleiding is hij verbonden geweest aan operagezelschappen in Italië en in Praag en stond hij aan de basis van de Israelische opera. Van 1951 tot 1969 trad hij op in de Nederlandse opera onder meer in Rigoletto, La Traviata en Tosca.

In het seizoen 1969-1970 speelde Gorin de rol van Tevje in de Duitse versie van de musical Anatevka. Gorin heeft diverse platen gemaakt met operamuziek en joods-religieuze liederen. In Israel zijn diverse later zeer bekend geworden liederen voor hem geschreven, zoals Laila Bachanita (Nacht in Chanita). De Israelische componist Marc Lavry schreef voor hem de opera Dan Hasjomer (De wachter).

    • Frits Groeneveld