"NS heeft het klimaat grondig bedorven'

ROTTERDAM, 3 APRIL. “Het is een vrij fundamenteel conflict. Blijft er één CAO voor alle 27.000 werknemers van NS, of komt er per werkonderdeel differentiatie in arbeidsvoorwaarden.” Volgens bestuurder G.W. Korteweg van de Vervoersbond FNV heeft de directie van NS de aanstaande acties zelf over zich afgeroepen door de vakbonden “te bruskeren” met voorstellen over flexibeler werktijden voor de 3.000 NS'ers van de Dienst Infrastructuur, die het onderhoud aan het spoorwegnet doen.

Korteweg: “NS wil af van één CAO voor alle werknemers. Daarvoor in de plaats zouden deel-CAO's voor de diverse bedrijfsonderdelen moeten komen, te beginnen met de onderhoudsdienst. Die dient als proefkonijn. Het begon met een frontale aanval op allerlei verworvenheden, zoals het inleveren van roostervrije dagen. Door het zó aan te pakken heeft NS het klimaat volledig bedorven, waardoor er überhaupt niet meer over te praten valt. Niet met de werknemers in de onderhoudsdienst, maar ook niet hun collega's in andere onderdelen. Ze zeggen: "Laten we maar mooi onder één CAO blijven, want straks zijn wij aan de beurt voor verslechtering van onze arbeidsvoorwaarden.' Ze zijn ontzettend huiverig om door NS tegen elkaar uitgespeeld te worden”.

Het actuele conflict spitst zich volgens Korteweg toe op de onderwerpen flexibilisering en beloning. Concreet wil NS dat de werknemers van de Dienst Infrastructuur zes van de twaalf roostervrije dagen inleveren, in ruil voor een kwartier korter werken per dag. Op deze wijze zouden zij flexibeler inzetbaar worden. Voor de bonden - de vervoersbonden van FNV en CNV, de spoorwegvakbond FSV en de Vereniging van hoger spoorwegpersoneel - is dit niet bespreekbaar, zegt Korteweg.

Daarnaast wijzen de bonden de door NS voorgestelde verruiming van de arbeids- en rusttijden voor alle NS'ers af. Nu is het zo geregeld dat diensten per dag niet korter dan vijf uur en niet langer dan negen uur duren. “Het huidige systeem verschaft voldoende flexibiliteit, maar over de invulling is overleg met regionale personeelsvertegenwoordigers voorgeschreven. Wij willen vasthouden aan dat overleg om te voorkomen dat NS werknemers wat al te rigoureus en eenzijdig gaat inplannen”, zegt Korteweg.

Verder willen de bonden de bestaande beloningsstructuur handhaven, terwijl NS meer mogelijkheden voor differentiatie verlangt. In dit verband keren de vervoersbonden en FSV zich ook tegen de extra loonsverhoging van tussen 0,3 en 3 procent die NS aan de circa 3.000 hogere functionarissen wil geven. Het "eindbod' van 3,9 procent waarmee NS de onderhandelingen op 24 maart afbrak, is “te laag”, meent Korteweg. “Wij verlangen een algemene loonsverhoging van 4,5 procent. Dat is conform de huidige trend in de markt en NS kan dat als bedrijf ook best betalen, want de afgelopen jaren is de produktiviteit aanzienlijk gestegen. Met vrijwel hetzelfde aantal werknemers worden jaarlijks veel meer mensen vervoerd. Bovendien is de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie dit jaar verlaagd, waardoor structureel 120 miljoen gulden per jaar is vrijgekomen”, zegt Korteweg.