Netto winst van KBB met acht procent gedaald

AMSTERDAM, 3 APRIL. De netto winst van Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB), het moederconcern van de Bijenkorf, de Hema, Praxis en M&S Mode, is vorig jaar met 8 procent gedaald tot 85,1 miljoen gulden. Dit is exclusief de kosten van de reorganisatie bij de Hema.

Wordt het saldo van bijzondere baten en lasten meegerekend, dan was de netto winst vorig jaar 30 procent lager, namelijk 68,9 miljoen gulden. De bijzondere lasten bedroegen vorig jaar 16,2 miljoen gulden. De grootste bijdrage aan deze post kwam van de Hema. Voor de reorganisatie bij deze dochter is in totaal 25 miljoen gulden gereserveerd, waarvan een deel ten laste kwam van het afgelopen boekjaar. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers voorspelde KBB vorig jaar nog lichte daling van de winst.

De omzet van KBB is vorig jaar met 7,4 procent toegenomen tot 5,5 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat is daarentegen gedaald van 92,8 tot 85,1 miljoen gulden . De winst per aandeel is 8 procent gedaald tot 8,15 gulden. Niettemin handhaaft KBB het dividend op 2,70 gulden per aandeel, zo heeft het gisteren bekendgemaakt.

Het bedrijfsresultaat voor betaalde rente bleef met 180,4 miljoen gulden nagenoeg onveranderd. Daarvan was 99,4 miljoen gulden (1990: 102,5 miljoen) afkomstig van de sector warenhuizen en 95,4 miljoen gulden (1990: 89,5 miljoen) uit de sector speciaalzaken.

Per onderdeel vertoonde de gang van zaken “een gevarieerd beeld”, aldus KBB. De Bijenkorf maakte “een zeer goede ontwikkeling door”. Hema stond daarentegen onder voortdurende druk van de nog niet afgeronde reorganisatie. De speciaalzaken “toonden per saldo een goede ontwikkeling”. Dit was met name het geval bij M&S Mode.

Aanzienlijk slechter verging het FOA Schwarz, de vorig jaar verworven Amerikaanse keten van speelgoedwinkels. Door de recessie in de Verenigde Staten belandde FOA in 1991 in de rode cijfers.

KBB verwacht voor dit jaar een verbetering van het resultaat. Daarbij gaat ze ervan uit dat de omzet in de detailhandel zal toenemen. Het effect daarvan op de netto winst zal echter beperkt zijn, waarschuwd, KBB, vanwege hogere belastingen.