Meisjes op technische school niet slechter dan jongens

NIJMEGEN, 3 APRIL. Meisjes op technische scholen doen het in de klas even goed als jongens. Hun aantal is echter nog steeds zeer klein. De kans dat meisjes voor het technisch onderwijs kiezen is groter als de school deel is van een brede scholengemeenschap.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen heeft gedaan in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van Onderwijs SVO. Het resultaat is gepubliceerd in het SVO-blad "Didaktief' van deze maand.

Het aantal meisjes op technische scholen is slechts 6 procent. Maar als ze eenmaal voor zo'n opleiding hebben gekozen, halen ze net zo vaak een einddiploma als de jongens. Ook zijn hun cijfers niet lager.

De meisjes die voor het onderzoek werden ondervraagd blijken zeer tevreden over hun schoolkeuze. Als belangrijkste voorwaarden voor mooie cijfers noemen zij goed zijn in techniek en wiskunde en steun van de ouders. Volgens de onderzoekers heeft ook persoonlijke begeleiding veel invloed op het succes van meisjes. Op scholen die daaraan veel aandacht aan besteden presteren zij beter.

Schooldirecteuren en leerlingen menen dat campagnes als "Kies Exact' geen zin hebben. Positieve gevolgen verwachten ze wel van brede scholengemeenschappen, waar leerlingen na twee jaar algemene lessen kiezen voor mavo, lhno of lto. De kinderen zijn dan wat ouder en kunnen een bewustere keuze maken. Als de leraren goed helpen bij die keuze, zullen er naar verwachting meer meisjes naar het techisch onderwijs gaan.