Le Figaro

Er was wel een hoed, maar daar zat maar één konijn in: Pierre Bérégovoy.

Na drie dagen van slecht toneel, besloot de president gisteren het gordijn op te trekken voor een nieuw decor. Zuchten van opluchting in de zaal. Inderdaad: wat er op de planken staat is geen verrassing. Maar een bekende acteur voor het voetlicht is beter dan debutanten of narren. Op zijn manier is Pierre Bérégovoy dus een geruststelling. En dat is iets, maar niet veel. (...) Zal Bérégovoy als premier kunnen beschikken over de regering waarvan hij droomt? Een paar dagen geleden vertrouwde hij vrienden zijn sombere gevoelen toe:“Je zou een maximale opening naar andere politieke groeperingen moeten bereiken. En dat is onmogelijk. Ik ben dus gedoemd leiding te geven aan een regering van louter socialisten. De slechtst denkbare figuur”.