Kwaliteit chirurgie behoeft eindcontrole

ROTTERDAM, 3 APRIL. In de chirurgie bestaat nog geen eindcontrole op het produkt, terwijl dat in het bedrijfsleven al heel gewoon is. Zodra het resultaat van operaties wordt beoordeeld “zal het inzicht worden verkregen dat dit produkt toch niet in alle gevallen zo voortreffelijk is als men zelf altijd heeft gedacht.”

Dit zei de neurochirurg prof.dr. R. Thomeer vanmiddag in zijn inaugurele rede als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden. Thomeer beperkt zijn voorstel niet tot de chirurgen, maar vindt dat alle specialisten het resultaat van hun behandelingen kritisch moeten evalueren. Dat is nodig om de zin van de behandelingstechniek te kunnen beoordelen, maar ook om de zwakkere vakbroeders op te sporen en te corrigeren. Het ligt voor de hand om te beginnen met een controle achteraf, maar: “In het bedrijfsleven is men reeds een stap verder en wordt tijdens het produktieproces door daartoe geschoolde medewerkers op de vloer kwaliteitscontrole uitgeoefend. Het is de vraag in hoeverre dit systeem ook in de gezondheidszorg toepasbaar is. Dit zal moeten worden getest.” Als voorbereiding daarop begint het Leidse Academsich Ziekenhuis binnenkort een onderzoek naar de procesvoering in twee operatiekamers.

De laatste jaren is er op huisartsen en specialisten al zachte dwang uitgeoefend om regelmatig nascholingscursussen te volgen, met elkaar overeenstemming over behandelingstechnieken te bereiken en visitaties door collega's toe te staan waarbij de infrastructuur wordt beoordeeld.

Thomeer gaat echter een stap verder: “Bij een visitatie wordt gecontroleerd of de voorwaarden voor optimale zorg aanwezig zijn. Of deze optimale zorg ook wordt gerealiseerd blijft onduidelijk. Evaluatie van de behandelingsresultaten is een vereiste om de kwaliteit van de geboden zorg te kunnen beoordelen.”

Resultaatbeoordeling ontbreekt in de geneeskunde niet helemaal. Er worden resultaten op wetenschappelijke bijeenkomsten gepresenteerd en in wetenschappelijke bladen gepubliceerd. Maar, zegt Thomeer: “Als regel is slechts een beperkt deel van een beroepsgroep actief op dit gebied en worden begrijpelijkerwijs vooral de goede resultaten gepresenteerd.”

De wettelijke plicht tot normering, meting en terugkoppeling van medische handelingen zal worden geregeld in de Kwaliteitswet Instellingen die, naar de inschatting van WVC, begin volgend jaar voor behandeling in de Tweede Kamer komt.