Kamer wil niet teveel haast onderwijsfusies

DEN HAAG, 3 APRIL. Minister Ritzen (onderwijs) moet minder haast maken met de vorming van brede scholengemeenschappen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. Hij dient meer de initiatieven van scholen zelf af te wachten.

Dat bleek gisteren tijdens een mondeling overleg van Ritzen met de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer. Door de fusies die Ritzen financieel wil stimuleren moeten ongeveer 140 MBO-colleges de komende jaren samengaan met enkele honderden instellingen voor deeltijd-beroepsonderwijs, basiseducatie, vormingswerk en algemeen volwassenen onderwijs (VAVO) en zo opgaan in enkele tientallen regionale opleidingscentra. De minister verwacht dat daarmee de ongeveer 750.000 betrokken cursisten beter kunnen worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

VVD, CDA en D66 benadrukten dat fusies alleen een gevolg zouden moeten zijn van de vernieuwing van het onderwijs en niet daaraan vooraf zouden moeten gaan. VVD-woordvoerster Ginjaar-Maas vreesde dat in de nieuwe scholengemeenschappen de toestroom naar het MBO uit VAVO en andere betrokken schoolsoorten teveel ten koste zal gaan van de huidige toestroom uit bijvoorbeeld de HAVO.

De CDA'er Reitsma beklemtoonde het belang van de samenwerking van de nieuw te vormen scholen met de sociale partners. De grootste werkgeversorganisatie VNO heeft echter inmiddels te kennen gegeven wel wat in samenwerking tussen de diverse schoolsoorten te zien, maar niet in fusies tot regionale centra.