Japan boos na mededeling G-7 over hulp aan Rusland

TOKIO/ BONN, 3 APRIL. Japan is verbolgen over de wijze waarop Duitsland en de Verenigde Staten namens de G-7 (de zeven grootste industrielanden) het hulppakket van 24 miljard dollar voor Rusland hebben gepresenteerd. “Het is een totale verrassing”, reageerde de Japanse vice-minister voor handel, Y. Tanashashi, gisteren. De mededeling zou buiten Japan om zijn gedaan

In Bonn werd “zeer verbaasd” op de uitlatingen gereageerd. Een woordvoerder van het ministerie van financiën zei dat het hulpakkoord “in de schoot van de G-7 is bereikt.”

De Japanse premier Miyazawa onderstreepte wel dat zijn land “een positieve rol” zal spelen. Zijn kabinetschef, K. Kato, gaf gisteren op een persconferentie echter aan dat het territoriale geschil met de voormalige Sovjet-Unie over de eilandengroep Koerilen zeker van belang is voor de wijze waarop Japan bijdraagt. De Sovjet-Unie bezette deze eilanden na de Tweede Wereldoorlog.

Tot nu toe heeft Japan 2,66 miljard dollar aan de voormalige Sovjet-republieken toegezegd, voornamelijk import- en investeringskredieten. Japanse functionarissen weigeren bedragen te noemen voor de te verwachten bijdragen. Maar volgens hen moeten die in elk geval worden gemeten in termen van “miljarden dollars”.

Japanse functionarissen hebben verklaard dat Tokio “nog overtuigd moet worden” van de vastberadenheid van Rusland om het in gang gezette hervormingsprogramma ook daadwerkelijk uit te voeren. “We zijn bezorgd dat de overhaaste bekendmaking van het hulpprogramma de nog lopende onderhandelingen van de G-7 met Rusland ondermijnen.”

Ook tussen Duitsland en de VS lijkt zich een competentiestrijd te hebben afgespeeld over de presentatie van het hulpplan. Bondskanselier Kohl kwam enkele uren vóór president Bush met een verklaring. Volgens ingewijden had Washington aan de G-7 laten weten dat de Amerikaanse regering de bekendmaking zou doen. Duitsland zou daarop hebben besloten eerder met een eigen mededeling te komen, omdat het tenslotte verreweg de grootste donor van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten is. Deskundigen zeggen dat Bush indruk wilde maken op de kiezers in zijn land door uit te laten komen dat de VS het voortouw hebben. (Reuter, AFP, AP)