De Vries: ontkoppeling lijkt onvermijdelijk

DEN HAAG, 3 APRIL. Het loslaten van de koppeling tussen sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven is bijna onvermijdelijk. Deze conclusie valt te trekken uit een notitie over de sociale zekerheid die CDA-minister De Vries en PvdA-staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken aan de colega's in het kabinet hebben gestuurd.

In de Kaderbrief hebben de bewindslieden van sociale zaken van minister Kok (financiën) de opdracht gekregen om volgend jaar voor een bedrag van 1,8 miljard gulden te bezuinigen. “Met concrete maatregelen zal een aanzienlijk deel van de problematiek moeten worden ingevuld”, schrijft De Vries “Dit zal evenwel niet eenvouding zijn, gezien de ombuigingsoperaties die reeds in de sociale zekerheid hebben plaatsgevonden.”

Als het niet lukt om voor een bedrag van 1,8 miljard gulden te bezuinigen is de ontkoppeling onvermijdelijk. De Vries: “Voor zover het niet lukt met specifieke maatregelen compensatie te bieden, zal het restant van de taakstelling eventueel gevonden moeten worden in de ontkoppeling.”

In wet koppeling met afwijkingsmechanismen worden twee criteria genoemd om te ontkoppelen: een te forse loonstijging en een verslechtering van de verhouding tussen het aantal werkenden (actieven) en het aantal mensen dat een uitkering krijgt (niet-actieven).

Het kabinet behoudt zich het recht voor niet te koppelen als er op 100 actieven meer dan 86 niet-actieven komen. Vorig jaar lag deze verhouding op 85,2. Voor dit jaar verwacht het Centraal Planbureau dat er tegenover 100 werkenden 86,4 mensen met een uitkering staat; dit verhoudingsgetal loopt op tot 86,6 in 1993.

Dit jaar heeft het kabinet ontkoppeld en via een fiscale operatie gestreefd naar een evenwichtige inkomensverdeling. Om dit te financieren heeft het kabinet de inflatie-correctie in de loon- en inkomstenbelasting geschrapt.