De muskusrat

Muskusratten worden voornamelijk bestreden door middel van verdrinking. De voorbijganger merkt er weinig van en je mag hopen dat het dier betrekkelijk snel aan zijn eind komt.

Soms echter zie je in een sloot of een duiker een stalen fuik, die voor een deel boven water staat. In dit deel vecht een gevangen dier voor zijn leven. Het komt uiteindelijk om van honger, kou of angst. Het lijkje zit dan opgepropt in de laatste hoek waar het de vrijheid zocht. Dan heb je eerder met wreedheid dan bestrijding te maken.

Tref je in zo'n fuik een dier nog levend aan, dan heb je in feite geen keus. Je kunt het zo niet achterlaten, je kunt het niet eigenhandig doodslaan, je moet het bevrijden. Als je op je hurken gaat zitten en je hand uitsteekt, duikt het dier onder, of gaat het aandoenlijk overeind staan om zich te verdedigen. Je bent zijn vijand. En als het wegzwemt (doodrustig altijd, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, alsof vanaf het begin heeft vastgestaan dat het zo zou aflopen), ziet het je waarschijnlijk nog steeds als zijn vijand. Dankbaarheid moet je niet verwachten.

Het is prettig op de avond van zo'n dag aan dat plekje in de polder te denken, aan het warme beestje dat daar nu door jouw toedoen rondscharrelt - als het tenminste niet al in een andere val is gezwommen, want het is hoe dan ook ten dode gedoemd. Maar dat geldt voor ons allemaal en hoeft niemand ervan te weerhouden goed te doen.

    • Koos van Zomeren