CAO-staking in haven Rotterdam

ROTTERDAM, 3 APRIL. Bij drie lokaties van Paktank in het Rotterdamse havengebied en bij vier van Matex (twee bij Rotterdam, één in Vlaardingen en één in Amsterdam) is vandaag het werk stil komen te liggen. De FNV-ers onder de werknemers legden het werk neer uit protest tegen een volgens hen onvoldoende werkgeversbod voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

De CNV-ers onder de werknemers hebben donderdagavond besloten niet te staken. Bij Paktank werken in totaal 600 mensen, bij Matex 700.

Philips en de vakbonden hebben gisteravond opnieuw onderhandeld over een nieuwe CAO. Het overleg had plaats op verzoek van de onderneming nadat leden van de industriebond FNV en de Unie BLHP een eerder bereikt onderhandelingsresultaat van de hand hadden gewezen. Ook de leden van de Vereniging van Hoger Philips Personeel en de Industrie- en Voedingsbond CNV wilden opnieuw met Philips praten omdat ze het onderhandelingsresultaat erg mager vonden.

Vakbonden en Philips zijn van mening dat er een oplossing kan worden gevonden door de looptijd van de nieuwe CAO te verlengen met een jaar. Voor dat tweede jaar zou dan een aantal aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. Om wat voor afspraken het gaat is niet meegedeeld. Het overleg wordt vrijdagmorgen voortgezet. Beide partijen verwachten tot een positieve afronding te kunnen komen.

De werkgevers in de suikerverwerkende industrie (14.000 werknemers) hebben gisteren een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO met de Industrie- en Voedingsbond CNV en de Unie BLHP. De Voedingsbond FNV verwerpt het resultaat van de hernieuwde onderhandelingen in de door stakingen geplaagde bedrijfstak.

Het principe-akkoord kent een looptijd van 22 maanden. In die periode betalen de werkgevers een loonsverhoging van in totaal 9 procent (2 procent per 1 maart 1992 en 1993 en 1 september 1992 en 1993, en 1 procent per 1 januari volgend jaar). Uitgaande van een inflatie van 6,5 procent (op basis van de meest recente gegevens van het Centraal Planbureau) over de twee jaren, levert dat dus een koopkrachtverbetering op van 2,5 procent.

Daarnaast geven de werkgevers een “automatische koopkrachtgarantie”. Als in november volgend jaar blijkt dat de inflatie hoger is geweest dan 9 procent, dan wordt het verschil bijbetaald. Dat betekent dat de werknemers er in ieder geval niet in koopkracht op achteruit gaan.

Voorts voorziet het principe-akkoord in verlenging van de huidig Vut-regeling (Vut op 60 jaar) tot 1 juli 1994. Werknemers moeten daaraan wel bijdragen. In totaal wordt daarvoor vanaf 1 januari volgend jaar 0,49 procent van het loon ingehouden.

In de groenten- en fruitsector (ongeveer 5.500 mensen) is gisteren een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO. In het tweejarige contract (dat loopt tot 31 maart 1994) staan structurele loonsverhogingen van 3,5 procent op 1 april dit jaar en 0,75 procent op 1 oktober. Volgend jaar volgen 4 procent op 1 april en 0,75 procent op 1 juni.