Asielcentra geen gesloten inrichting

DEN HAAG, 3 APRIL. De negen opvang- en onderzoekscentra voor asielzoekers worden geen gesloten inrichtingen. De portier van zo'n centrum krijgt geen bevoegdheid om asielzoekers tegen te houden die naar buiten willen. Dat heeft staatssecretaris Kosto (justitie) gisteravond in de Tweede Kamer gezegd tijdens een debat over maatregelen die het onderduiken van asielzoekers moeten tegengaan.

Een Kamermeerderheid van CDA en VVD heeft in december aangedrongen op een verscherping van het toezicht in de opvangcentra . De PvdA heeft zich steeds heftig verzet tegen opsluiting van asielzoekers. Volgens Kosto zal daarvan geen sprake zijn. Tijdens het debat schetste hij de “huiselijke gang van zaken” in de opvangcentra: “Een asielzoeker meldt zich bij de portier. Hij zegt: "Ik wil even naar het dorp want m'n scheerzeep is op.' De portier zegt dan: "Goed, jongen, als je er maar wel voor zorgt dat je voor de tweede controle terugbent'. Als de portier het niet vertrouwt dan meldt hij dat direct bij de vreemdelingenpolitie.”

Tot verbazing van D66 en Groen Links was deze uitleg voor zowel CDA als PvdA aanvaardbaar. Van Traa (PvdA) stelde vast dat asielzoekers zich slechts twee keer per dag hoeven te melden, maar dat zij verder niet in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Krajenbrink (CDA) meent dat de actieve opstelling van de portier veel asielzoekers ervan zal weerhouden de wijk te nemen.

Het aangekondigde verscherpte beleid heeft grote weerstanden opgeroepen bij de gemeenten waar deze centra worden gevestigd. Tijdens een hoorzitting eerder deze week in de Kamer verklaarden acht van deze negen gemeenten dat gesloten centra voor hen onaanvaardbaar zijn. Minister D'Ancona (WVC) zei hierover opnieuw met de gemeenten te gaan overleggen.

Kosto kondigde verder aan de regeling voor gedoogden aan te zullen passen. Afgewezen asielzoekers die vanwege barre omstandigheden in hun land niet kunnen worden uitgezet kunnen een gedoogdenpas krijgen, wanneer zij de procedure staken om de vluchtelingenstatus te krijgen. Die voorwaarde is door vluchtelingenadvocaten fel omstreden. In de praktijk blijken gedoogden er ook nauwelijks gebruik van te maken. Kosto wil de organisaties voor rechtshulp nu voorstellen, dat gedoogde asielzoekers wanneer zij dreigen te worden uitgewezen alsnog een asielprocedure mogen beginnen.