Analyse door McKinsey kost beurs 1,5 miljoen

AMSTERDAM, 3 APRIL. Het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs heeft 1,5 miljoen gulden uitgetrokken voor de internationale concurrentie-analyse van het onderzoeksadviesbureau McKinsey. Het bureau is gisteren officieel door het beursbestuur aangewezen om de al twee weken geleden aangekondigde studie naar de toekomst van de effectenbeurs te verrichten.

Tevens besloot het bestuur reeds in mei te beginnen met de uitvoering van de aanbevelingen die de Commissie aandelenhandel in december vorig jaar deed. Vóór september moeten alle voorstellen, waardoor grote marktpartijen ondermeer inzicht krijgen in het orderboek van hoeklieden, in de praktijk ten uitvoer worden gebracht.

De opdracht aan McKinsey luidt “te komen tot beleidsvoorstellen die de Amsterdamse effectenbeurs qua infrastructuur, informatie, afwikkeling en organisatie, concurrerend positioneert ten opzichte van haar concurrenten”. Specifiek worden daarbij genoemd de beurzen van Londen, Frankfurt, Parijs, Zürich en New York.

In het onderzoek van McKinsey zal veel aandacht worden besteed aan de wensen van professionele beleggers. De studie zal zich niet beperken tot een inventarisatie van de sterke en zwakke kanten van het Damrak, maar ook adviezen bevatten voor een heldere toekomststrategie.

Het besluit van het beursbestuur om de plannen van de commissie toch ten uitvoer te brengen is volgens een woordvoerder genomen om de concurrentiepositie van Amsterdam niet nog verder te laten verzwakken. De plannen hebben vooral tot doel de handel transparanter te maken en zijn daarom niet strijdig met de te verwachten uitkomsten van het McKinsey-rapport.

Volgens de woordvoerder hebben alle leden van het bestuur, waarin banken, commissionairs en hoeklieden zijn vertegenwoordigd, zich na “een stevige discussie” achter beide plannen geschaard. De studie van McKinsey moet dit najaar worden afgerond. Aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien kunnen volgens de woordvoerder op zijn vroegst begin 1993 in praktijk worden gebracht.