Zenderplan tot de eeuwwisseling

In de lente komen in het NOS-bestuur meestal de messen op tafel om de zenderindeling voor het komende seizoen te beklinken.

Een ritueel waarbij niet de fraaiste kanten van het Nederlands omroepbestel naar buiten komen. De besprekingen die morgen in NOS-verband worden gevoerd strekken verder: de zenderindeling zal gelden tot aan de eeuwwisseling. Die indeling moet tevens leiden tot een verregaande, naar samensmelting neigende samenwerking tussen de netpartners.

In het verleden wikten en beschikten de omroepvoorzitters en de programmamakers hoorden later wat was besloten. Nu de komende indeling zulke verstrekkende gevolgen heeft, mengen ook de programmamakers zich in de discussie. Belangrijkste knelpunt vormt het derde net: zal de "onverdeelde' (dus niet over de 3 zenders verspreide) NOS daar gehandhaafd blijven en samen met de kersverse A-omroep VPRO uitzenden? Of wordt het oude plan van Vara, VPRO en (een deel van) de NOS op 3 van stal gehaald?

Programmamakers van de NOS- en VPRO-tv vrezen de laatste optie omdat daarmee hun typische, niet primair kijkersbehagende programmering in het geding komt. Tien NOS-chefs schreven het bestuur gisteren, dat spreiding van hun zendtijd over drie netten ten koste zal gaan van de "company spirit' waarmee sinds vier jaar op het derde "service'-net wordt gewerkt. (TR)

    • Tom Rooduijn