Westen geeft aan Rusland krediet van 24 miljard dollar

BONN/WASHINGTON, 2 APRIL. De groep van de zeven grote industrielanden (G-7) heeft overeenstemming bereikt over een hulpplan voor Rusland van in totaal 24 miljard dollar in dit jaar. Hiervan is 6 miljard dollar bestemd voor een fonds ter stabilisering van de roebel.

“We zijn overeengekomen een beslissend signaal te geven van politieke en economische steun aan president Jeltsin en de hervormingsgezinde krachten in Rusland en de andere republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten,” aldus de Duitse bondskanselier Kohl, fungerend voorzitter van de G-7, gisteren in een te Bonn uitgegeven verklaring.

Onderminister Köhler (financiën) maakte het hulpplan gisteren namens Kohl bekend op een persconferentie. Tegelijk kwam uit Washington de mededeling van president Bush dat hij achter het hulpplan staat. Volgens onderminister Köhler hadden Kohl en Bush hierover vorig maand tijdens hun ontmoeting in Camp David overeenstemming bereikt.

Het totale hulppakket van de G-7 (Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Japan) bestaat grotendeels (18 miljard dollar) uit exportkredietgaranties en nieuwe voedselkredieten. Bijzonderheden moeten nog nader worden uitgewerkt. Het bedrag omvat drie miljard dollar aan al eerder door Duitsland toegezegde exportkredietgaranties. Ook een voor dit jaar te verwachten krediet van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aan Rusland van vier miljard dollar is in het bedrag opgenomen. Daarnaast zou Rusland ook nog kunnen rekenen op kredieten van de Wereldbank.

Het enige nieuwe geld van Duitsland is de bijdrage aan het stabilisatiefonds voor de roebel van 6 miljard dollar. De Amerikanen zullen 1,5 miljard dollar aan dit fonds bijdragen.

Bondskanselier Kohl sprak de hoop uit dat het akkoord over het nieuwe hulpplan leidt tot “een betere internationale verdeling” van de lasten. Duitsland is volgens hem “aan de grens van zijn mogelijkheden” gekomen.

Pag.15: Bush legt nu volle gewicht in de schaal

“We nemen aan dat het betalingsbalanstekort van de Russische Republiek dit jaar 18 miljard dollar zal zijn. Dit gat kan worden gefinancierd, zoals het overleg (in de G7) er nu voorstaat,” aldus staatssecretaris Köhler. Hij voorzag dat het IMF-krediet in juni kan vrijkomen. Het IMF-bestuur bereikte eerder deze week overeenstemming over een Russisch quotum in het fonds van 3 procent, wat recht geeft op een jaarlijks krediet van 4 miljard dollar.

Het hulpprogramma van de G7 blijft voorlopig nog beperkt tot Rusland. “Dat land is op dit moment het verst gevorderd,” aldus Köhler. Hij onderstreepte dat de G7 druk uitoefenen op Oekraïne en de andere republieken van het GOS om dezelfde weg van hervormingen te gaan als Rusland.

Onze correspondent in Washington voegt hieraan toe:

Na een stilte van drie maanden heeft president Bush gisteren zijn volle politieke gewicht in de schaal gegooid voor het hulpplan van de G7. Bush kon geen specifiek hulpbedrag voor de VS noemen. “Het is niet een enorme hoeveelheid geld,” stelde hij zijn gehoor gerust. Minister Baker (buitenlandse zaken) zei later dat Washington een vijfde van het bedrag voor zijn rekening neemt. Bush herhaalde zijn verzoek aan het Congres om de kas van het Internationale Monetaire Fonds met 12 miljard dollar bij te vullen. Dergelijke voorstellen voor een quotumverhoging zijn in andere landen reeds aangenomen. “Er staat nu evenveel bij ons op het spel als bij eerdere belangrijke momenten in deze eeuw,” aldus Bush over het hulpplan.

De meeste Congresleden zijn bereid met dergelijke hulp in te stemmen, mits de president het voortouw neemt. Buitenlandse hulp is niet populair in de VS en met het oog op de voorverkiezingen had Bush de hulp aan de voormalige Sovjet-Unie voor zich uitgeschoven. Dat bracht ex-president Nixon ertoe de Amerikaanse hulp in een uitgelekt memo “deerniswekkend” te noemen.