VVD Alphen stelt vragen over positie Paats

ALPHEN AAN DEN RIJN, 2 APRIL. In navolging van D66, de Socialistiese Partij en Groen Links zal ook de VVD-fractie in Alphen aan den Rijn maandag de positie van burgemeester M. Paats ter discussie stellen naar aanleiding van zijn rol bij de gifzaak in de Coupépolder.

Volgens vice-voorzitter M. Maring is het standpunt van de fractie unaniem. De VVD zal bij het raadsdebat over het rapport van de commissie-Engwirda de burgemeester vragen zich “ernstig op zijn positie te beraden”. Afhankelijk van zijn reactie zal - indien nodig - om zijn aftreden worden gevraagd, aldus Maring.

Vorige week werd burgemeester Paats (CDA) in het eindrapport van de gemeentelijke onderzoekscommissie-Engwirda onder meer "nalatigheid' verweten. De commissie onderzocht de rol van de gemeente bij de illegale stort van chemisch afval op de vuilstort in de Coupépolder in de jaren 1978-'82. In een verklaring na de publicatie van het rapport zei Paats dat hij niet van plan was af te treden. Volgens de VVD-fractie, die acht van de 33 zetels in de Alphense raad bezet, heeft de zaak-Coupépolder het burgemeestersambt te veel schade toegebracht. Maring, die lid was van de commissie-Engwirda: “Het gaat niet om de persoon Paats. Het ambt van burgemeester heeft in Alphen aan den Rijn dermate veel averij opgelopen dat het niet meer geloofwaardig is als nu geen stappen worden ondernomen.”

De Partij van de Arbeid (5 zetels) vergadert vanavond over het rapport. De Socialistiese Partij (2 zetels) verspreidt de komende dagen 22.000 folders onder de Alphense bevolking onder de kop: "Wat is het verschil tussen Barbertje en de burgemeester van Alphen aan den Rijn?'.

Paats zei in een reactie op het rapport en op uitlatingen van raadsleden in de media over zijn positie, dat “sommige mensen een Barbertje lijken te zoeken”. Volgens de SP ligt het verschil tussen Barbertje en de burgemeester “in het feit dat Barbertje onschuldig werd gehangen, in tegenstelling tot de Alphense burgemeester Paats, die wel schuldig is”. Overigens kan een eventuele meerderheid van de gemeenteraad niet beslissen over het aftreden van een burgemeester.

    • Rob Schoof