Vut bij rijksambtenaren

DEN HAAG, 2 APRIL. Bijna 80 procent van de rijksambtenaren maakt gebruik van de Vut. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken.

Sinds bij de rijksoverheid een Vut-regeling van kracht is, is de populariteit van de vrijwillige vervroegde uittreding voortdurend gegroeid. In 1981 gaf 41 procent van de erechtigden aan er gebruik van te willen maken en in 1991 was dat 78.

Rijksambtenaren kunnen met de Vut gaan als ze 60 jaar zijn of 40 jaar bij de overheid hebben gewerkt. Sinds gisteren is de zogenoemde Vut-60 afgelopen. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil de Vut in de huidige vorm afschaffen. Ze pleit voor een systeem van flexibele pensionering of een verlaging van de Vut-uitkering bij handhaving van de Vut voor 61 tot en met 64 jarigen.