Verzet op beurs tegen onderzoek door McKinsey

AMSTERDAM, 2 APRIL. Het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs beslist vandaag of het organisatiebureau McKinsey een studie mag verrichten naar de internationale concurrentiepositie van de beurs. Een voorstel daartoe van het beursbestuur heeft geleid tot groot verzet van hoekmannen en commissionairs.

Het was vanmorgen nog hoogst onzeker of het bestuur daadwerkelijk een dergelijke onderzoeksopdracht zou geven. Het doorgaan van de studie van McKinsey wordt in beurskringen gezien als doorslaggevend voor de toekomst van het Damrak. Tegenstanders van onderzoek door McKinsey menen dat de uitkomst ervan al bij voorbaat vaststaat.

McKinsey verrichtte eind vorig jaar ook al een studie naar de toekomst van de beurs in Frankfurt. Het bureau adviseerde de Duitse beurs op grond daarvan de handel op de vloer op korte termijn geheel te vervangen door beeldschermenhandel.

Een belangrijk punt in het onderzoek is de deling van de beurs in een markt voor institutionele marktpartijen en een voor particulieren. Deze splitsing stond ook centraal in een onderzoek dat het accountantskantoor Touche Ross Nederland (TRN) afgelopen maandag publiceerde.

De bedoeling van het rapport is te komen tot “een sterke positionering van Amsterdam in eigen land en daarbuiten”. Het beursbestuur wil onder meer laten bekijken of het mogelijk is een deel van de handel terug te halen die uit Amsterdam is weggelekt naar Londen.

Beursvoorzitter drs. B.F. baron Van Ittersum, aanwezig bij de presentatie van het TRN-rapport, noemde bij die gelegenheid de stroom aan onderzoeken naar de toekomst van de beurs kwantitatief slecht onderbouwd. Een verdere marktfragmentatie zal volgens Van Ittersum de liquiditeit (verhandelbaarheid van aandelen) niet ten goede komen.

TRN pleitte verder voor een andere opzet van de beursorganisatie. Banken, institutionele beleggers en op de beurs genoteerde bedrijven zouden een grotere invloed binnen de verschillende beurscommissies moeten krijgen, ten koste van hoeklieden en commissionairs.

McKinsey adviseerde de Duitse beurs in Frankfurt begin dit jaar de handel op de vloer op korte termijn geheel te vervangen door beeldschermenhandel. Vooruitlopend op deze overstap zou de handel in de dertig meest verhandelde fondsen op deze Duitse beurs via beeldschermen moeten gebeuren.

De Duitse beurs implementeerde een jaar geleden reeds het zogeheten IBIS-systeem, voor de handel per beeldscherm in grote posten. Op deze wijze wist Frankfurt een groot deel van de buitenbeurshandel (directe handel tussen institutionele beleggers en handelaren) terug te winnen. Het bestuur van de Duitse beurs beslist deze maand of de aanbevelingen van McKinsey zullen worden uitgevoerd.